Artikelen door Josette Groenewegen

2e Marnixschool gesloten op 30 en 31 januari

In het Marnixnieuws van 8 januari meldden we oproep van de onderwijsbonden voor een tweedaagse staking op 30 en 31 januari a.s. en de kans dat onze school zou sluiten. Het doel van deze staking is aandacht te vragen voor structurele extra investeringen in het onderwijs. De grote schoolbesturen in Utrecht, waaronder PCOU, vinden het […]

Er zijn voldoende aanmeldingen voor de Klankbordgroep Huisvesting

Zoals bekend gaat de 2e Marnixschool verbouwen en nieuwbouwen. Volgens concept planning is dit het laatste schooljaar dat we in ons huidige gebouw aan de Dantelaan huizen. In de zomervakantie verhuizen we naar een tijdelijke huisvesting die de gemeente ons toewijst. Gedurende het schooljaar 2020/2021 wordt een deel van het huidige gebouw grondig gerenoveerd. Een […]

Because We Carry – Dank!

Lieve ouders van de 2e Marnixschool, Wat een ongelofelijke avond was dat voor mij: de Kerstviering. Of eigenlijk niet voor mij, maar voor de vluchtelingen in Lesbos. Want nadat ik mocht uitleggen wat ik in februari ga doen, werden alle drie de mandjes gevuld bij de uitgangen en de lijst met tikkies (beheerd door mijn 3 […]

Aanpassing TSO-tarieven aan nieuwe CAO Kinderopvang

Bij de start van het vijf-gelijke-dagenrooster zijn ook de TSO-tarieven aangepast. We hebben destijds gemeld dat de tarieven gelijke tred zouden houden met de CAO Kinderopvang, die geldt voor BSO Oog in Al en ingaat op 1 januari. Per die datum zullen we onze tarieven dan ook moeten aanpassen. Helaas hebben de onderhandelingen eind 2019 […]

Afspraken over filmen en fotograferen door ouders

We zijn blij met de ondersteuning van ouders in de groep, tijdens excursies, bij voorstellingen, sporttoernooien of schoolreisjes. We kunnen ons ook voorstellen dat begeleidende ouders het leuk vinden om foto’s te maken. Dat kan en mag, maar besef dat niet alle ouders het op prijs stellen als deze foto’s gepubliceerd worden. In het kader […]

Nieuws van de Tussenschoolse Opvang

In samenwerking met de 2e Marnixschool verzorgt BSO Oog in Al het buitenspelen tijdens de TSO van maandag t/m vrijdag. Iedere groep heeft een vaste pedagogisch medewerk(st)er die de kinderen buiten begeleidt. Onderstaand kunt u lezen welke vaste pedagogisch medewerk(st)er het buitenspelen verzorgt van welke groep. De foto en naam van de TSO medewerk(st)er vindt […]

Verder op onderzoek uit met Blink Wereld

We gaan dit jaar verder met ons onderzoek naar een goede werkwijze voor wereldorientatie. Deze periode werken we met de lesmethodes van Blink Wereld voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze geintegreerde, thematische lessen gaan uit van een activerende didactiek waarbij de kinderen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Ze vergroten actief hun kennis van […]