Vrijwillige ouderbijdrage wordt goed besteed

Jaarlijks sturen we in het najaar facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage. De oudercommisse (OC) beheert deze rekening. Elk jaar maken ze een begroting voor het te verwachten bedrag. Gelukkig is het de afgelopen jaren op onze school zo geweest dat bijna alle ouders de bijdrage voldoen. We hopen dat dit zo blijft!

De ouderbijrdrage wordt goed besteed. Aan de schoolreis bijvoorbeeld, en het Sinterklaasfeest, de kersviering en Pasen. Ook een bijdrage voor het kamp en eindfeest van groep 8 worden uit de ouderbijdragen betaald. En natuurlijk het Zomerfeest, de OC organiseert dit jaarlijkse schoolfeest grotendeels en draagt financieel bij.

We zien overal dat de kosten voor levensonderhoud en vaste lasten steeds hoger worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de schoolreizen. Met name het vervoer is flink duurder geworden. De ouderbijdrage is al jaren 55 euro per kind. Ook dit jaar houden we dat bedrag aan. Maar, willen we de activiteiten blijven doen, dan moeten we kijken welke bijdrage daar voor nodig is.

Binnenkort krijg je via een nieuw systeem van ons een digitale factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage, die je direct online kunt voldoen. We bieden dit jaar twee nieuwe mogelijkheden:
– betalen in termijnen
– een extra donatie voor ouders die dat kunnen en willen doen
Alle binnenkomende gelden worden door de oudercommissie besteed aan uitgaven voor de leerlingen

Hartelijk dank voor je bijdrage!

Gi-ga-groene Kinderboekenweek

Het kan je niet ontgaan zijn: de kinderboekenweek 2022 is woensdag van start gegaan. Het thema is ‘Gi-ga-groen’ en gaat over planten, dieren, klimaat en natuur. We openden de week gezamenlijk op het plein met een gedicht van Bibi Dumon Tak. Alle groepen kregen een nieuw leesboek voor in de klas. Deze periode besteden we extra veel aandacht aan lezen. In de school en de klassen zijn thematafels ingericht, we lezen extra veel (voor), we houden leesgesprekken en kinderen vertellen elkaar over hun lievelingsboek.

We sluiten de kinderboekenweek af op vrijdag 14 oktober met een boekenruilbeurs.

En we sparen voor nieuwe boeken! Doe je mee? Wij zijn fan van de Utrechtse Kinderboekwinkel aan de Ganzenmarkt. Zij hebben weer een fantastische actie! Als je daar een boek koopt en de bon bij ons inlevert, mogen wij voor 20% van het bedrag op de bon nieuwe kinderboeken voor onze schoolbibliotheek aanschaffen! Leuk als je dus een boek koopt vóór 17 oktober en de bon op school inlevert. Ook Bruna en Broese hebben deze actie; ook de bonnetjes van deze winkels zijn van harte welkom!

Gezamenlijke pedagogische visie Onderwijs en Opvang

De gezamenlijke pedagogische visie van de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al voor de kinderen van de 2e Marnixschool is gebaseerd op de overeenkomsten uit beide pedagogische visies.

In onze gezamenlijke pedagogische visie staan de volgende uitgangspunten centraal:

1. We scheppen een vertrouwde omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn

Als een kind zich veilig en welkom voelt, zal het komen tot spelen, leren en ontwikkelen. We hebben beide de volgende kernwoorden in ons beleid staan: persoonlijk, verbindend, veilig, verantwoordelijk, zelfstandig en autonoom. Je thuis voelen is de basis.

2. We zien en stimuleren ieders talent

We vinden beide talent ontwikkeling en -stimulering belangrijk. Ieder kind heeft zijn/haar eigen unieke talenten. Het is onze taak om deze te zien, te benoemen en te stimuleren, zodat een kind tot optimale ontwikkeling kan komen.

3. We bieden een uitdagende omgeving waarin kinderen zichzelf en de wereld kunnen ontdekken

Met ontdekken bedoelen we dit in de breedste zin van het woord: op alle ontwikkelgebieden van kinderen en vanuit al hun interesses. Kinderen enthousiast maken om zelf op onderzoek te gaan, nieuwsgierig te zijn, zelf te ontdekken.

In een vertrouwde omgeving ontdekken we samen met de kinderen, respecteren we elkaars autonomie, stimuleren we talent en werken we toe naar zelfstandigheid.

In deze samenwerking zien we elkaar als gelijkwaardige partners.

Gezamenlijke huisregels

De gezamenlijke pedagogische visie is uitgewerkt in concrete huisregels. Kinderen, ouders en medewerkers ervaren deze dagelijks in het contact met school en de BSO:

1. We houden rekening met elkaar.

2. Iedereen hoort erbij.

3. We zorgen goed voor onze eigen en elkaars spullen.

4. Zegt iemand stop, dan houden we op.

Opening van de schooltuin

Op woensdagmiddag 21 september is het tuingedeelte op het schoolplein geopend! De schooltuin, of buitenklas, is aangelegd als onderdeel van het pleinontwerp, en grotendeels door ouders gerealiseerd. Het bouwbudget was helaas op, maar een groep enthousiaste en daadkrachtige ouders liet het daar niet bij zitten. Met crowdfunding onder ouders en sponsoring van bomenbezorgd.nl, GAMMA Utrecht West en Albert Heijn (Händelstraat) is het gelukt om een superleuke buitenklas en speel’tuin’ te maken. Met boomstronken als zitjes, een krijtbord, moestuinbakken, stapstenen in wilde gras en een tipi van wilgentenen. Met een picknicktafeltje erbij een mooi speelhuis. In de borders staan allerlei fruitstruiken en andere eetbare planten als courgette en sla. In de tuin zijn ook allerlei kruiden te vinden.

Verschillende groepen hebben al naar kriebelbeestjes gezocht in de tuin. Anderen hadden een leesles of speurden naar anrwoorden op rekensommen. Met de appels van de appelbomen hebben de kleuters een rekenles gedaan en de groepen 3/4 appelmoes gemaakt. We gaan, samen met de ouders en BSO, een plan maken voor het hele jaar en de juiste perioden om te zaaien en te oogsten. Wat een mooie aanvulling op ons groene schoolplein!

Samenwerkingsovereenkomst opvang (BSO Oog in Al) en onderwijs (2e Marnixschool)

Op 7 juni 2022 tekenden Fawzia Nasrullah, voorzitter College van Bestuur Stichting PCOU Willibrord (als vertegenwoordiging van de 2e Marnixschool) en Annemieke Vermunt, directeur-bestuurder van BSO Oog in Al, de samenwerkingsovereenkomst tussen de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al, in het bijzijn van Josette Groenewegen en Clarine Corstens (RvT BSO Oog in Al).

Deze overeenkomst heeft als doel de samenwerking tussen beide organisaties te intensiveren om onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning beter op elkaar aan te laten sluiten. Hiermee willen de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al kinderen meer optimale ontwikkelkansen bieden.

Annemieke Vermunt en Fawzia Nasrullah

Fawzia Nasrullah: “Wie met kinderen werkt, werkt aan de toekomst van de samenleving. Opvang, zorg, welzijn en onderwijs zijn basisbehoeften waarmee we goede toekomstmogelijkheden voor onze kinderen kunnen creëren. Investeren in deze basisbehoeften is daarom essentieel.”

BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool werken ruim 15 jaar nauw samen voor tussen- en buitenschoolse opvang. Annemieke Vermunt: “Integratie van opvang en onderwijs komt steeds dichterbij. Opvang en onderwijs bieden wij nu vanuit één pedagogische visie aan. Dat willen wij met de 2e Marnixschool graag bekrachtigen en sterker in ons gezamenlijk handelen laten zien.”

Josette Groenewegen, directeur 2e Marnixschool: “We zien nu in de praktijk al prachtige voorbeelden van onze intensievere samenwerking. De teams maken gebruik van elkaars aanvullende expertise. We kunnen daarnaast ouders beter ondersteunen in de combinatie van arbeid en zorg. We hebben de overtuiging daar samen sterker in te zijn dan afzonderlijk.”

De gezamenlijke pedagogische visie is uitgewerkt in vier concrete huisregels. Deze vind je terug op posters op diverse plekken in de school. Het doel is dat kinderen, ouders en medewerkers van school en de BSO deze dagelijks ervaren in het contact met elkaar.

Schoolontwikkeling op studiedagen en bijeenkomsten

Zo’n vijf dagen per schooljaar hebben we met alle teamleden samen om te werken aan schoolontwikkeling. Dat is niet veel. Daarom hebben we dit jaar maandelijks na schooltijd een bijeenkomst over een onderwijsinhoudelijk onderwerp, met de collega’s die op de bewuste dag werken.
Op de laatste studiedag hebben we de ochtend besteed aan kernkwaliteiten. Wie heeft welke kwaliteiten, wie is waar goed in, hoe kan iemand daar in doorslaan en hoe ga je daar mee om? We hebben elkaar voor veel complimenten gegeven en kwaliteiten gewaardeerd. Na de lunch zijn we verder gegaan met de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, in relatie tot de vier onderwijspijlers: samen, talentontwikkeling, eigenaarschap en onderzoekend leren. Dat is deze periode een van de aandachtspunten, om de doorgaande lijn in onze school meer zichtbaar te maken, zowel op het gebied van onderwijsinhoud als in de manier van werken.

En vorige week hadden we een interessante middag over digitale geletterdheid. We gingen in vier korte workshops aan de slag met programmeren, computational thinking, computervaardigheden en mediawijsheid, onder begeleiding van de werkgroep van onze scholengroep, waar juf Jacqueline in deelneemt.

Op deze momenten raken we met elkaar weer enorm geinspireerd om de inhoud en kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren!

Vakanties, feest- en studiedagen 2022/2023

Volgend schooljaar zijn de volgende vakanties en vrije dagen gepland in het rooster. De basis is vastgesteld door het ministerie, daar kunnen we niet van afwijken. In onze scholengroep hebben we de mogelijkheid om de meivakantie met een week te verlengen. In overleg met de MR hebben we besloten om dat te doen:

 • Herfstvakantie: zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
 • Studietweedaagse: woensdag 14 en donderdag 15 september 2023
 • Kerstvakantie: zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
 • Studiedag: dinsdag 31 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
 • Studiedag: vrijdag 31 maart 2023
 • Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023
 • Meivakantie: zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 (inclusief Koningsdag)
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei (en vrijdag 19 mei vrij) 2023
 • Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
 • Studiedag: maandag 5 juni 2023
 • Zomervakantie: zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Wat een prachtige schoolspeeltuin!

Met dank aan sponsors en actieve ouders!
In de meivakantie is een groep ouders nog zeer actief is geweest om ‘de tuin’ of ‘buitenklas’ voor nu af te maken, daarom wat later deze nieuwsbrief. Het stuk van het schoolplein aan de zuidkant van het gebouw is prachtig geworden! Fruitbomen en -struiken, moestuinen voor elke groep, een wilgentent, paadjes van houtsnippers met stapstenen, een grasveldje, insectenhotels: echt geweldig!

Veel ouders hebben hieraan meegeholpen, aangevoerd door Janneke, de moeder van Coen in groep 3/4. Zij heeft, naast een flink bedrag aan crowdfunding onder ouders, bomenbezorgd.nl bereid gevonden om ons te sponsoren door twee appelbomen en een perenboom voor een gunstige prijs te leveren. De bomen staan al in bloei, dus dat belooft wat voor de oogst! Albert Heijn in de Händelstraat heeft onlangs bloementuintjes, gieters, tuingereedschap, bijenhotels en grote loepen geleverd, helemaal gratis! Veel dank voor deze acties, waardoor de kinderen aan de slag kunnen met (moes)tuinieren en natuurlessen in eigen tuin!

Intussen heeft ook Gamma zich na contact met Janneke gemeld als sponsor. Gamma pakt het groot gaan! Zij zijn op het plein geweest om mee te kijken en te denken over bewatering en onderhoud. Zij hebben nu al een lange Gardena tuinslang/haspel geleverd. Ze willen ook druppelslangen, een sproeier en mogeljk ook verlichting leveren. Een geweldige bijdrage, waar we later meer aandacht aan besteden.

Ons nieuwe gebouw officieel geopend!

Wat hadden we voor de meivakantie een geweldige Feestweek! Met een mooie opening op dinsdagochtend door onze oudste leerling, samen met de jongste kleuters. Het was meteen de aftrap voor het Meesters- en Juffenfeest, met een heuse high tea op het grasveld voor alle groepen, verzorgd door ouders. Veel dank voor alle lekkere dingen die jullie hebben gemaakt!

Op woensdag kregen alle leerlingen een heerlijke mini tompouce en op donderdag hadden we de openingsreceptie voor omwonenden, ouders en kinderen. Ook dat was zeer geslaagd en heel fijn om weer met zoveel mensen een klein feestje te kunnen vieren en bij te praten onder het genot van hapjes en drankjes, met de geweldige muziek van Feestband West als omlijsting!

Vrijdag waren de Koningsspelen met een afwisselend programma voor had gemaakt: een sportief feestje in en om de school.

Het is vooral leuk om alle enthousiaste reacties te horen van (nieuwe) ouders over ons prachtige, ruime en lichte gebouw 🙂

Voor een mooie compilatie en korte terugblik op de opening kijk je hier!

Hier kijk je nog eens terug op de receptie.

Studiemiddag Onderwijskwaliteit

Op 11 februari hadden wij met het hele team een studiemiddag. We hebben die gebruikt voor een kort teamoverleg, onder meer over het nieuwe plein en welke afspraken en verdeling we maken over het spelen.

Daarna zijn we verder gegaan met de onderwijskwaliteit, als onderdeel van onze Schoolklimaatovereenkomst die we vorige keer deelden. Die gaat niet alleen over professioneel samenwerken met elkaar en met ouders, ook over een zichtbare doorgaande lijn in de school. > Lees verder Zo’n middag lijkt misschien niet veel, maar er zijn zó weinig momenten dat we met het hele team op school zijn, dat het voor ons enorm waardevol is om met elkaar te praten over en te werken aan schoolontwikkeling. Zeker in deze bijzondere en bijzonder drukke tijd van bouwproject, huisvesting en corona, met alle maatregelen en aanpassingen van dien. Dat heeft meer impact op ons dan we hadden verwacht en heeft ook invloed op de schoolontwikkeling. Nu we in het nieuwe gebouw zitten, konden we ook met de nieuwe lokalen, leerpleinen en andere ruimtes in ons hoofd en met wat eravring aan het werk. Zulke gezamenlijke momenten zijn zeer waardevol! We hebben dit jaar nog twee studiedagen, op 14 april en op 7 juni.