Schoolontwikkeling op studiedagen en bijeenkomsten

Zo’n vijf dagen per schooljaar hebben we met alle teamleden samen om te werken aan schoolontwikkeling. Dat is niet veel. Daarom hebben we dit jaar maandelijks na schooltijd een bijeenkomst over een onderwijsinhoudelijk onderwerp, met de collega’s die op de bewuste dag werken.
Op de laatste studiedag hebben we de ochtend besteed aan kernkwaliteiten. Wie heeft welke kwaliteiten, wie is waar goed in, hoe kan iemand daar in doorslaan en hoe ga je daar mee om? We hebben elkaar voor veel complimenten gegeven en kwaliteiten gewaardeerd. Na de lunch zijn we verder gegaan met de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, in relatie tot de vier onderwijspijlers: samen, talentontwikkeling, eigenaarschap en onderzoekend leren. Dat is deze periode een van de aandachtspunten, om de doorgaande lijn in onze school meer zichtbaar te maken, zowel op het gebied van onderwijsinhoud als in de manier van werken.

En vorige week hadden we een interessante middag over digitale geletterdheid. We gingen in vier korte workshops aan de slag met programmeren, computational thinking, computervaardigheden en mediawijsheid, onder begeleiding van de werkgroep van onze scholengroep, waar juf Jacqueline in deelneemt.

Op deze momenten raken we met elkaar weer enorm geinspireerd om de inhoud en kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren!

Vakanties, feest- en studiedagen 2022/2023

Volgend schooljaar zijn de volgende vakanties en vrije dagen gepland in het rooster. De basis is vastgesteld door het ministerie, daar kunnen we niet van afwijken. In onze scholengroep hebben we de mogelijkheid om de meivakantie met een week te verlengen. In overleg met de MR hebben we besloten om dat te doen:

 • Herfstvakantie: zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
 • Kerstvakantie: zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
 • Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023
 • Meivakantie: zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 (inclusief Koningsdag)
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei (en vrijdag 19 mei vrij) 2023
 • Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
 • Zomervakantie: zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2022

We hebben daarnaast nog ruimte voor vijf studiedagen die we de komende weken gaan indelen, ook afhankelijk van de beschikbaarheid van externe adviseurs die we mogelijk in gaan zetten.

Wat een prachtige schoolspeeltuin!

Met dank aan sponsors en actieve ouders!
In de meivakantie is een groep ouders nog zeer actief is geweest om ‘de tuin’ of ‘buitenklas’ voor nu af te maken, daarom wat later deze nieuwsbrief. Het stuk van het schoolplein aan de zuidkant van het gebouw is prachtig geworden! Fruitbomen en -struiken, moestuinen voor elke groep, een wilgentent, paadjes van houtsnippers met stapstenen, een grasveldje, insectenhotels: echt geweldig!

Veel ouders hebben hieraan meegeholpen, aangevoerd door Janneke, de moeder van Coen in groep 3/4. Zij heeft, naast een flink bedrag aan crowdfunding onder ouders, bomenbezorgd.nl bereid gevonden om ons te sponsoren door twee appelbomen en een perenboom voor een gunstige prijs te leveren. De bomen staan al in bloei, dus dat belooft wat voor de oogst! Albert Heijn in de Händelstraat heeft onlangs bloementuintjes, gieters, tuingereedschap, bijenhotels en grote loepen geleverd, helemaal gratis! Veel dank voor deze acties, waardoor de kinderen aan de slag kunnen met (moes)tuinieren en natuurlessen in eigen tuin!

Intussen heeft ook Gamma zich na contact met Janneke gemeld als sponsor. Gamma pakt het groot gaan! Zij zijn op het plein geweest om mee te kijken en te denken over bewatering en onderhoud. Zij hebben nu al een lange Gardena tuinslang/haspel geleverd. Ze willen ook druppelslangen, een sproeier en mogeljk ook verlichting leveren. Een geweldige bijdrage, waar we later meer aandacht aan besteden.

Ons nieuwe gebouw officieel geopend!

Wat hadden we voor de meivakantie een geweldige Feestweek! Met een mooie opening op dinsdagochtend door onze oudste leerling, samen met de jongste kleuters. Het was meteen de aftrap voor het Meesters- en Juffenfeest, met een heuse high tea op het grasveld voor alle groepen, verzorgd door ouders. Veel dank voor alle lekkere dingen die jullie hebben gemaakt!

Op woensdag kregen alle leerlingen een heerlijke mini tompouce en op donderdag hadden we de openingsreceptie voor omwonenden, ouders en kinderen. Ook dat was zeer geslaagd en heel fijn om weer met zoveel mensen een klein feestje te kunnen vieren en bij te praten onder het genot van hapjes en drankjes, met de geweldige muziek van Feestband West als omlijsting!

Vrijdag waren de Koningsspelen met een afwisselend programma voor had gemaakt: een sportief feestje in en om de school.

Het is vooral leuk om alle enthousiaste reacties te horen van (nieuwe) ouders over ons prachtige, ruime en lichte gebouw 🙂

Voor een mooie compilatie en korte terugblik op de opening kijk je hier!

Hier kijk je nog eens terug op de receptie.

Studiemiddag Onderwijskwaliteit

Op 11 februari hadden wij met het hele team een studiemiddag. We hebben die gebruikt voor een kort teamoverleg, onder meer over het nieuwe plein en welke afspraken en verdeling we maken over het spelen.

Daarna zijn we verder gegaan met de onderwijskwaliteit, als onderdeel van onze Schoolklimaatovereenkomst die we vorige keer deelden. Die gaat niet alleen over professioneel samenwerken met elkaar en met ouders, ook over een zichtbare doorgaande lijn in de school. > Lees verder Zo’n middag lijkt misschien niet veel, maar er zijn zó weinig momenten dat we met het hele team op school zijn, dat het voor ons enorm waardevol is om met elkaar te praten over en te werken aan schoolontwikkeling. Zeker in deze bijzondere en bijzonder drukke tijd van bouwproject, huisvesting en corona, met alle maatregelen en aanpassingen van dien. Dat heeft meer impact op ons dan we hadden verwacht en heeft ook invloed op de schoolontwikkeling. Nu we in het nieuwe gebouw zitten, konden we ook met de nieuwe lokalen, leerpleinen en andere ruimtes in ons hoofd en met wat eravring aan het werk. Zulke gezamenlijke momenten zijn zeer waardevol! We hebben dit jaar nog twee studiedagen, op 14 april en op 7 juni.

Verkenning intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In het laatste Marnixnieuws heb je kunnen lezen over onze plannen om de samenwerking tussen BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool te intensiveren ten gunste van kinderen en ouders. We hebben in de tussentijd niet stil gezeten! De werkgroep Pedagogische Visie heeft zich gebogen over onze beider visies. Er blijken mooie overeenkomsten. We zijn beide kleinschalige organisaties, waarbinnen bij allebei de volgende drie pedagogische kernwaarden centraal staan. We willen dan ook samen werken aan:

 1. We scheppen een vertrouwde omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.
 2. We zien en stimuleren ieders talent.
 3. We bieden een uitdagende omgeving waarin kinderen zichzelf en de wereld kunnen ontdekken.

Begin april leveren ook de andere werkgroepen die onze intensievere samenwerking verkennen hun conclusies en uitwerkingen op. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kijken met elkaar naar een samenhangend aanbod van activiteiten en de gezamenlijke inrichting van de ruimtes die we in dubbelgebruik hebben. In februari heeft een afvaardiging van de werkgroepleden een kijkje genomen bij Kindercampus Molenpark. We hebben daar gesproken met de schooldirecteur en de locatiemanager van de BSO over hoe zij hun intensieve samenwerking vormgeven. Een leerzaam en inspirerend bezoek! Josette (2e Marnixschool) en Annemieke (BSO Oog in Al) houden zich momenteel o.a. bezig met het opstellen van de Samenwerkingsovereenkomst, die we in juni beogen te ondertekenen. We betrekken de ouders bij dit traject via de MR van school en de Centrale Oudercommissie van de BSO. Hun feedback en ideeën nemen we hierin mee.

Help je mee aan de buitenklas?

We hebben een geweldig mooi nieuw schoolplein! En de hoveniers zijn voor nu bijna klaar met wat ze kunnen doen. Een groepje actieve en enthousiaste ouders zag het grote stuk aan de zuidkant van de school, bij de grote ginko biloba boom, overblijven als aarde waar gras en bloemen worden gezaaid. Het oorspronkelijke plan was om daar een heel groen stuk en buitenklas van te maken. Het budget daarvoor ontbrak nog. Deze ouders lieten het daar niet bij zitten en gingen zelf aan de slag.

Met crowdfunding, sponsors. contacten met de gemeente en Voedselbos Haarzuilens, en zelfs met wildvreemden die een boom kapten en die aan ons hebben geschonken in 30 stronkjes als zitplaatsen! We realiseren niet het hele plan van de pleinontwerper, maar met wat aanpassingen kunnen er nu toch al iets heel leuks en moois van maken!

Morgen gaat een club ouders verder met dit project en er is nog hulp nodig! Groene vingers zijn fijn maar niet noodzakelijk. Brute kracht is ook nodig. Enthousiasme en goede wil zijn het meest belangrijk!


Op de planning staat:
– wilgentenenhut maken
– buitenklas (boomstronken) plaatsen
– kersenboom uitgraven bij ouders thuis (dichtbij) en plaatsen op school
– tegels leggen voor moestuintjes in de border
– fruitstruiken en kruiden planten
– houtsnippers op goede plek leggen
– modderkeuken maken in de zandbak


Wil je hieraan bijdragen zodat de leerlingen straks nóg meer plezier van het plein hebben?! We verzamelen zaterdag om 14.00u bij het hek van de nieuwe hoofdingang aan de Racinelaan.

Leerlingen van groep 5, 6 en 8 hebben in hun pauze houtsnippers voor het plein opgehaald, gewapend met emmers, zakken en kruiwagens!

We zijn verhuisd!

Eindelijk is het zover! In de laatste week van december hebben we onze intrek genomen in ons prachtige nieuwe pand aan de Dantelaan. De oude school uit 1950 is bewaard gebleven en van binnen zodanig gerenoveerd dat je niet meer merkt dat het zo’n oud gebouw is. De overgang naar het nieuw aangebouwde deel is heel natuurlijk.

Van binnen is het gebouw licht en ruim, met veel glas, staal en steen. Op de begane grond huizen de kleuters, met vier lokalen en een speel/leerplein. De werkplekken van de directeur, intern begeleider, managementassistente en conciërge zijn hier ook. Een ruime mulfitunctionele ruimte en een speelzaal voor kleutergym maken het af.

Op de eerste verdieping zijn zeven lokalen, voor groep 3 t/m 8. Er is een groot leerplein dat alle groepen kunnen gebruiken, en twee ‘stilteruimtes’ waar leerlingen rustig kunnen werken of extra begeleiding kunnen krijgen.

Het nieuwe speelplein is enorm vergroend met veel bomen, struiken en heesters, en een heus ‘struinbos’. Daar ligt een bodem van houtsnippers, met grote stapkeien, boomstronken, stapelmuurtjes waar de kinderen heerlijk doorheen kunnen struinen, springen en ravotten. De onderbouw heeft een hele grote zandbak, waar nog een modderkeuken in komt, schommels en een klim/speelhuisje. Er zijn huttenbouwvlonders, palen voor ‘boompje verwisselen’, een pannaveldje voor voetbal en een tafeltennistafel. Er komt nog een klimtoestel voor de midden- en bovenbouw en op de tegels gaan we KING-velden verven.

Aan de zuidzijde van de school hopen we nog een ‘buitenklas’ te kunnen maken, voorlopig komt daar een grasveld met moestuinbakken en wilde bloemen.

Kortom: een speelplek met diverse mogelijkheden en een enorme verbetering van ons vorige schoolplein.

Samen met het nieuwe gebouw een geweldige plek om eigentijds en toekomstgericht onderwijs te krijgen!

Intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In juni hebben we voor het laatst bericht over onze plannen om de samenwerking tussen BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool te intensiveren ten gunste van kinderen en ouders. We hebben in de tussentijd niet stilgezeten! Eind augustus hebben we bijvoorbeeld samen de aftrap van het nieuwe schooljaar gedaan en elkaar daarbij ook beter leren kennen. De werkgroep pedagogische visie buigt zich over onze beider visies: welke overeenkomsten zijn er? Kunnen we er een gezamenlijk beleid van maken? Welke afspraken maken we daarover?
Een club leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekijkt de opties voor een meer samenhangend aanbod. Kunnen we de thema’s in de onderbouw laten terugkomen tijdens de BSO? Of kan de BSO thema’s aandragen die we in de klassen kunnen inzetten? We buigen ons ook over de huisvesting; op de Dantelaan gaan we ruimtes meer in dubbelgebruik inzetten, wat betekent dat voor de inrichting en afstemming?

Organisatorisch kijken we hoe zaken beter kunnen en hoe we ouders nog meer kunnen ontlasten. Een klein voorbeeld hiervan is de ziekmelding: dat hoeft nog maar 1x, bij school. School geeft de ziekmeldingen door aan de BSO-collega’s. En een mooie opbrengst van de samenwerking waar we nu al vruchten van

plukken is de leesondersteuning die medewerkers van de BSO doen met groepjes van onze leerlingen.

Daarbij zijn er BSO-collega’s met een lesbevoegdheid die wij kunnen vragen om in te vallen voor een zieke collega. 
Voor zover we nu kunnen zien en merken is de opbrengst positief en maken we al mooie stappen. Het ziet er naar uit dat het een succesvolle verkenning wordt!

Op weg naar een prachtig nieuw schoolplein!

Zoals wellicht bekend zetten we ons met een aantal ouders in om, samen met het team, een geweldig mooi en uitdagend speelplein voor onze kinderen te realiseren. Wij hebben o.a. meegedacht in de planontwikkeling, organiseren activiteiten om geld op te halen en ondersteunen daar waar nodig in het (ver)bouw traject.

Pleinontwerp
Met de architect van het schoolplein, Renet Korthals Altes van Space for Play hebben we het door haar ontworpen plein doorgesproken. De tekeningen en impressies heb je in het laatste verbouwnieuws en op de veilingavond kunnen zien! Over het ontwerp zijn wij allemaal zeer enthousiast, werkelijk over elke geplaatste tegel, stukje groen of toestel, is nagedacht. Voor een groot deel van de geïnventariseerde wensen van zowel kinderen, docenten als ouders is plaats op het nieuwe plein. Er was extra creativiteit nodig met beschikbaar gestelde budget. De hovenier is intussen gestart start met de aanleg. Het plein zal niet helemaal af zijn voor de verhuizing, maar wel voor een heel groot deel. 

Acties

 1. Vlak voor de zomer hebben de kinderen zich al tot het uiterste ingespannen tijdens de sponsorloop, met een prachtig resultaat: bijna 9.000 euro is er opgehaald! Hiermee kunnen we een houtsnipper speelveld aanleggen, met stammen, takken en grote stenen om lekker te kunnen struinen. Ook besteden we de opbrengst aan het vergroten van de zandbak, het plaatsen van sier/speelpalen (om bijvoorbeeld boompje te verwisselen). En we gebruiken een deel van het geld voor nieuwe valondergrond bij de speeltoestellen. 
 2. Een actie die misschien niet altijd voldoende aandacht krijgt maar nog loopt tot aan de dag dat we weer terug verhuizen naar onze nieuwe school is de FLESSENACTIE. Inmiddels hebben we een paar honderd piek opgehaald en roep ik iedereen op de lege statiegeld Pet flessen met de kinderen mee naar school te geven. Dan kan ook dit potje beetje bij beetje gevuld worden en een mooi bedrag opleveren. Bijvoorbeeld voor het herplaatsen van de tafeltennistafel.
 3. Op 14 oktober vond de 2e Marnix veiling plaats, een behoorlijke organisatie waar een deel van ons heel druk mee is geweest. Er waren mooie kavels waarop kan worden geboden en het is was ook een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Toen kon dat nog 😉 De opbrengst van de veiligitems was maar liefst € 3.780,00! We hebben nog doorgerekend en met de verkoop van de door ouders gesponsorde hapjes en drankjes is het totaal uitgekomen op € 4.004,51! Deze opbrengst wordt geheel besteed aan groen: bijna 11 nieuwe bomen kunnen we hiervan betalen.
 4. En laten we niet vergeten dat Annemarie (moeder Gijs en Loek) al een hele tijd bezig is met het verkopen van items die van de zolder van de Dantelaan kwamen en daar ook al dik over de 2000 euro zit! Daar gaan we ‘huttenbouwvlonders’ voor aanleggen en de rest leggen we bij het groen, voor de beplanting.

Een snelle rekensom leert dat ouders en leerlingen samen nu al meer dan € 15.000,00 hebben ingezameld voor het plein, fantastisch!

De komende tijd rondom de verhuizing, inrichting van de school en aanleg van het schoolplein zullen er allerlei werkzaamheden/taakjes ontstaan. En na de verhuizing heeft het plein bijvoorbeeld veel onderhoud nodig. Hierbij kun je als ouder het team van de 2e Marnixschool helpen en ontzien, zodat zij straks met de kinderen een fijne start hebben in het nieuwe gebouw. Als jij denkt hier iets aan te kunnen bijdragen omdat je handig bent, het niet erg vindt om naar de stort te rijden, of niet precies weet wat je zou kunnen betekenen maar wel graag wat wil doen, meld je dan aub aan bij Josette en laat weten wat je wil doen en hoeveel tijd je hebt om je in te zetten. Alle hulp is welkom!

Namens de pleincommissie, Jelmer van der Linden