Wereldoriëntatie: project Ruimtevaart

Na Pinksteren zijn we gestart met het derde jaarthema. We hebben gekozen voor het thema Ruimtevaart. In onze zoektocht naar een goede werkwijze die aansluit op onze visie proberen we deze periode Faqta; een relatief nieuwe thematische geïntegreerde aanpak voor groep 1 t/m 8. Faqta werkt met een rijke digitale leeromgeving met activerende lessen, waarin zelfstandig en ook samen wordt gewerkt.  Vakoverstijgende vaardigheden als communiceren, samenwerken en leren en werken in een digitale omgeving komen uitgebreid aan bod. Het geeft leerlingen de kans hun talenten te ontdekken en ze te leren zelfstandig onderzoek te doen. Beleving, ontdekken en onderzoekend leren staan centraal.

In alle groepen werken we op passend niveau over ruimtevaart. Op vrijdag 5 juli sluiten we het thema in de hele school af. Ouders zijn welkom om dan een kijkje te komen nemen. De groepsleerkrachten geven hier tegen die tijd meer informatie over.

Op weg naar een Rookvrije Generatie

De Hartstichting, KWF en het Longfonds hebben het initiatief genomen om te komen tot een Rookvrije Generatie. De ambitie is dat ieder kind dat is geboren vanaf 2017 volledig rookvrij en meerookvrij kan opgroeien. Nu is dat helaas nog niet mogelijk, want kinderen worden nog steeds overal geconfronteerd met sigaretten.

De vier basisscholen in Oog in Al werken samen met BSO Oog in Al, Anytime Fitness, Gelato Burano en Gezondheidscentrum Oog in Al aan een Rookvrij Oog in Al. Deze groep ondersteunt de ambitie en neemt het voortouw om met de wijk Oog in Al te investeren in een Rookvrije Generatie. Rookvrije zones, zoals nu steeds vaker ingevoerd in speeltuinen, sportclubs en op scholen, dragen bij aan de kans om nieuwe generaties rookvrij te laten opgroeien. Daarbij vermindert blootstelling aan roken de kans dat kinderen op latere leeftijd in de verleiding komen om te gaan roken.
Het verzoek om een gebied rookvrij te houden past goed in onze wijk waarin bewoners actief betrokken zijn bij elkaar. Een rookverbod is niet de insteek van dit initiatief. Na de zomer kom je in de wijk bordjes tegen met de wens om de schoolpleinen en de stoepen rond onze gebouwen rookvrij te houden. Roept dit project vragen op, neem dan eens een kijkje op www.rookvrijegeneratie.nl voor meer achtergrondinformatie. Ben je als professional, wijkpartner of bewoner enthousiast en wilt je zelf bijdragen aan een Rookvrij Oog in Al? Mail dan naar Stéphanie van Emmerik, projectleider Rookvrij Oog in Al via gezcoordinator@gzcooginal.nl

Fairplayprijs voor de jongens van groep 8

Afgelopen maandag kwamen twee toppers van FC Utrecht in groep 8 een les geven over een gezonde leefstijl. Deze les kregen we, omdat de jongens met schoolvoetbal de fairplayprijs hadden gewonnen! Amoris, speler van het team Onder 19 jaar bij FC Utrecht, kwam samen met Marlou, voormalig voetbalster.

Eerst deden we een quiz over een gezonde leefstijl en vertelde Amoris wat hij allemaal moet doen én laten om op dit niveau (JO19) bij FC Utrecht te kunnen voetballen. Natuurlijk mochten de kinderen ook vragen stellen. Marlou Peeters werd meteen door een aantal meiden herkend als ex-international van de Oranje-Leeuwinnen! Daarna gingen we buiten op het veld even lekker een potje voetballen. Aan het einde kregen alle kinderen een tas met leuke spulletjes en uiteraard werden deze voorzien van een handtekening!

Vernieuwbouw update

In het huisvestingsproject van de 2e Marnixschool, dat bijna twee jaar geleden begon, maken we vorderingen. Het afgelopen jaar is vooronderzoek gedaan naar renovatie of vervangende nieuwbouw van het gebouw op basis van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Utrecht. Renovatie van het gebouw is als meest passende huisvestingsoplossing gekozen.

Het originele schoolgebouw dateert uit begin jaren ’50. In 1953, 1956 en 1974 is de school uitgebreid. Ons gebouw heeft geen monumentale status, maar is wel karakteristiek gezien de historie en plek in de wijk. Als onderdeel van de renovatie zal een deel van het gebouw worden gesloopt ten gunste van een nieuwe compacte en functionele aanbouw.

Het overkoepelende bestuur PCOU Willibrord, waarbij de 2e Marnixschool hoort, maakt afspraken met de gemeente Utrecht over de uitvoering van de renovatie. Het budget zal worden vastgesteld in de voorjaarsnota van de gemeente Utrecht. Daarna kunnen we formeel van start! En van start betekent eerst naar de tekentafel.

Als meer bekend is, organiseren we in het nieuwe schooljaar een informatieavond waarin we dan een stappenplan en een globale planning hopen te kunnen delen. Zover is het nu nog niet, eerst die voorjaarsnota afwachten!

Hoe tevreden zijn ouders over ons?

In april hebben we alle ouders gevraagd mee te werken aan een kort tevredenheidsonderzoek. Vragen over onder meer het plezier en de beleving van veiligheid van de kinderen, de inhoud van en uitdaging in ons onderwijs, de bekwaamheid van leerkrachten, contact met school en informatievoorziening. De score die ouders konden geven was van 1 (niet tevreden –) tot 4 (zeer tevreden ++).

We zijn blij met de respons en de resultaten! Met een respons van 65% hebben we voldoende antwoorden om de resultaten betrouwbaar te kunnen noemen. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen de vragenlijst in te vullen. We zullen dit onderzoek jaarlijks herhalen.

Het meest tevreden zijn ouders over het gevoel van veiligheid dat de kinderen ervaren (3,68) en het plezier waarmee zij naar school gaan (3,61), gevolgd door het contact met medewerkers van onze school (3,32).

Nèt geen score van 3 (tevreden +) halen we op de mate waarin een kind voldoende wordt uitgedaagd zich maximaal te ontwikkelen (2,97) en de informatie over hoe het gaat met een kind (2,98).

Het totale rapportcijfer dat de respondenten gemiddeld hebben gegeven is een 7,9! Dat is een mooie stijging ten opzichte van de vorige waardering van 7,4 uit 2016.

De resultaten geven reden tot tevredenheid, maar niet tot achterover leunen. We zetten de lijn graag door en gaan aan de slag met de belangrijkste aandachtspunten.

Tot slot, enkele ouders hebben aangegeven op een bepaald onderdeel niet zo tevreden te zijn (score 2) of zelfs helemaal niet (score 1). In het onderzoek was helaas geen mogelijkheid om een toelichting te geven. We zijn wel benieuwd naar de mening en ervaring achter een 2 of 1 score, zodat we daar ook actie op kunnen ondernemen. Als je bij een of meer onderdelen hebt aangegeven niet of helemaal niet tevreden te zijn, willen we graag weten hoe dat komt en wat we zouden kunnen doen om de ervaring te verbeteren. We stellen het op prijs als je dat wilt delen, per mail op directie@2emarnixschool.nl of eventueel per brief. Dat mag natuurlijk ook in geval van 3 en 4 scores!

Vakantierooster 2019 – 2020

De vakanties en vrije (feest)dagen voor de 2e Marnixschool volgend schooljaar zijn:

  • Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober tot en met zondag 27 oktober 2019
  • Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
  • Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020
  • Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
  • Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
  • Meivakantie: zaterdag 25 april tot en met dinsdag 5 mei 2020 [inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag]
  • Hemelvaartsdag: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
  • Pinkstervakantie: maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni 2020
  • Zomervakantie: zaterdag 18 juli tot en met zondag 30 augustus 2020

De studiedagen waarop we met het team aan professionalisering werken en de hele jaarplanning volgen komende week.  Vanaf 2 september werken we met een rooster van 5 gelijke dagen: elke dag van 8.30 – 14.15. De leerkrachten zijn druk met het maken van de nieuwe lesroosters, de andere dagindeling, en het verdelen van de ruimtes en middelen (pc’s en laptops) over de verschillende groepen. Aan het gymrooster wordt ook de laatste hand gelegd. We kijken uit naar het nieuwe jaar.

Schaaknieuws – bijna voor de laatste keer…

De laatste weken met de vier schaakmeesters breken aan. Op vrijdag 24 mei waren groep 3 en 8 nog aan de beurt. Deze week is er een keer geen schaakmeester beschikbaar. Op 14 juni zijn de groepen 3, 4 en 5 aan de beurt met daarbij extra aandacht voor de schakers voor het NK 3,4,5 op zaterdag 22 juni!

Op 21 juni is het Juffen- en meestersfeest, misschien dat er dan nog even ruimte is voor de toernooischakers uit groep 3: Steven, Lena, Marthe, Levi en Lucas. Uit groep 4: Lars, Iris, Gijs M, Gijs H, Abdelrahman, Leon en Joris en uit groep 5: Abdulshakur, Flint, Jesper, Simon, Sofia en Willemien. Ze krijgen die vrijdag in ieder geval hun schoolshirt mee!

Op zaterdag 22 juni hebben deze 18 schakers dan hun NK in het Leidsche Rijncollege. Veel ouders gaan die dag en zelfs de avond ervoor hun steentje bijdragen om dit toernooi met onze daarom verkregen wildcard tot een succes te maken. Dat wordt weer een feest om nooit te vergeten!

Op vrijdag 28 juni is het dan de laatste keer schaken voor groep 3, 4 en 6.
Op vrijdag 5 juli is het de laatste keer schaken voor groep 5, 7 en 8.

En zo komt er dan een eind aan vele jaren schaken met Pascal en Paul.. Twee jaren Jan Jaap en dit jaar ook nog met Ruden. Josette werkt aan een schaakvervolg voor de komende jaren, maar dat is nog niet definitief. Hopelijk vóór de zomervakantie meer informatie.

De schaakmeesters, Paul, Pascal, Jan Jaap en Ruden

Plek bij BSO Oog in Al in het nieuwe schooljaar

Voor de ouders en kinderen van de 2e Marnixschool verzorgt Stichting Kinderopvang Oog in Al sinds 1995 de naschoolse, tussenschoolse en voorschoolse opvang.

Onze BSO-groep de Stampertjes & Schavuiten – die gevestigd is in de 2e Marnixschool en geschikt is voor kinderen van groep 1 t/m 5 – breidt met de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 uit met 10 kindplaatsen. Daardoor zijn er nog een aantal BSO plekken beschikbaar per 2-9-2019 (voor met name kleuters):

–      Maandag – 1
–      Dinsdag – 9
–      Woensdag – voldoende plek
–      Donderdag – 13
–      Vrijdag – voldoende plek

Meer informatie of inschrijven?
Wilt u graag een indruk krijgen van onze opvanglocatie(s)? Kom gerust eens bij ons kijken, bezoek onze website www.bso-ooginal.nl of bel ons. Wij informeren u graag verder over onze opvangmogelijkheden. Voor meer informatie over de locatie kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator van de Stampertjes Merel Kuiper-Ribbius op 06-47114819, zij leidt u ook graag rond. Voor meer informatie over de beschikbare plekken of inschrijving, kunt u contact opnemen Annemieke Ooijendijk of Kim Bomius van onze klantenservice DebiCare op 0180-555911.

Wilt u zich inschrijven voor de BSO? Dit kan via onze website https://www.bso-ooginal.nl/inschrijving/.

Wellicht tot binnenkort!
Team BSO Oog in Al

Meeting the professors

Op 27 maart bezochten zo’n 140 professoren van de Universiteit Utrecht 3500 kinderen van groep 7 en 8 op verschillende basisscholen. Op de 2e Marnixschool kregen we bezoek van drie professoren. Zij kwamen in vol ornaat aan. Eén van hen, Rob Pieters, kinderoncoloog en medisch directeur van het Prinses Maximacentrum, werd gevolgd voor een documentaire, dus er was ook een heuse filmploeg op school in groep 8a. Met dit bezoek hebben we ook Instagram gehaald.

In 8b kregen we professor Edward Nieuwenhuis op bezoek, professor in de Kindergeneeskunde in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In groep 7 was George A. Kowalchuk te gast. Hij is professor in de ecologie en biodiversiteit; groep 7 heeft kennis gemaakt met de vele micro-organismen die er zijn.
De actie is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met de universiteit en met het doen van onderzoek. In aanloop ontvingen we elke maand een gouden envelop met daarin lesideeën en een hint over onze professoren. De leerlingen van groep 7 en 8 konden met die hints achterhalen wie op bezoek zou komen. Ze hebben ook een tekening gemaakt van hoe ze dachten dat ‘hun’ professor eruit zou zien. Daaruit bleek dat we niet hadden verwacht dat er drie mannen zouden komen!

 

Save the date: Avondvierdaagse Oog in Al van 21 tot en met 24 mei 2019

Save the date! De avondvierdaagse gaat ook dit jaar weer van start!

Nog ruim een maand, en dan is het weer zover: de Avondvierdaagse! Dit jaar is de avondvierdaagse van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei. De inschrijving start over een paar weken. Naast enthousiaste wandelaars hebben we natuurlijk ook enthousiaste meewandelaars nodig (ouders, opvoeders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom). En daarnaast zijn  verkeersregelaars heel belangrijk voor dit evement! Ook als je anderszins mee wilt helpen bij dit gezellige evenement, ben je van harte welkom. Voor meer informatie mail gerust naar a4dooginal@gmail.com.

Blok 21 t/m 24 mei dus in je agenda, zet het op de family planner en zet het in Outlook. Op de 2e Marnixschschoolkalender staan de data ook.

Loop je mee?