Intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In juni hebben we voor het laatst bericht over onze plannen om de samenwerking tussen BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool te intensiveren ten gunste van kinderen en ouders. We hebben in de tussentijd niet stilgezeten! Eind augustus hebben we bijvoorbeeld samen de aftrap van het nieuwe schooljaar gedaan en elkaar daarbij ook beter leren kennen. De werkgroep pedagogische visie buigt zich over onze beider visies: welke overeenkomsten zijn er? Kunnen we er een gezamenlijk beleid van maken? Welke afspraken maken we daarover?
Een club leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekijkt de opties voor een meer samenhangend aanbod. Kunnen we de thema’s in de onderbouw laten terugkomen tijdens de BSO? Of kan de BSO thema’s aandragen die we in de klassen kunnen inzetten? We buigen ons ook over de huisvesting; op de Dantelaan gaan we ruimtes meer in dubbelgebruik inzetten, wat betekent dat voor de inrichting en afstemming?

Organisatorisch kijken we hoe zaken beter kunnen en hoe we ouders nog meer kunnen ontlasten. Een klein voorbeeld hiervan is de ziekmelding: dat hoeft nog maar 1x, bij school. School geeft de ziekmeldingen door aan de BSO-collega’s. En een mooie opbrengst van de samenwerking waar we nu al vruchten van

plukken is de leesondersteuning die medewerkers van de BSO doen met groepjes van onze leerlingen.

Daarbij zijn er BSO-collega’s met een lesbevoegdheid die wij kunnen vragen om in te vallen voor een zieke collega. 
Voor zover we nu kunnen zien en merken is de opbrengst positief en maken we al mooie stappen. Het ziet er naar uit dat het een succesvolle verkenning wordt!

Op weg naar een prachtig nieuw schoolplein!

Zoals wellicht bekend zetten we ons met een aantal ouders in om, samen met het team, een geweldig mooi en uitdagend speelplein voor onze kinderen te realiseren. Wij hebben o.a. meegedacht in de planontwikkeling, organiseren activiteiten om geld op te halen en ondersteunen daar waar nodig in het (ver)bouw traject.

Pleinontwerp
Met de architect van het schoolplein, Renet Korthals Altes van Space for Play hebben we het door haar ontworpen plein doorgesproken. De tekeningen en impressies heb je in het laatste verbouwnieuws en op de veilingavond kunnen zien! Over het ontwerp zijn wij allemaal zeer enthousiast, werkelijk over elke geplaatste tegel, stukje groen of toestel, is nagedacht. Voor een groot deel van de geïnventariseerde wensen van zowel kinderen, docenten als ouders is plaats op het nieuwe plein. Er was extra creativiteit nodig met beschikbaar gestelde budget. De hovenier is intussen gestart start met de aanleg. Het plein zal niet helemaal af zijn voor de verhuizing, maar wel voor een heel groot deel. 

Acties

 1. Vlak voor de zomer hebben de kinderen zich al tot het uiterste ingespannen tijdens de sponsorloop, met een prachtig resultaat: bijna 9.000 euro is er opgehaald! Hiermee kunnen we een houtsnipper speelveld aanleggen, met stammen, takken en grote stenen om lekker te kunnen struinen. Ook besteden we de opbrengst aan het vergroten van de zandbak, het plaatsen van sier/speelpalen (om bijvoorbeeld boompje te verwisselen). En we gebruiken een deel van het geld voor nieuwe valondergrond bij de speeltoestellen. 
 2. Een actie die misschien niet altijd voldoende aandacht krijgt maar nog loopt tot aan de dag dat we weer terug verhuizen naar onze nieuwe school is de FLESSENACTIE. Inmiddels hebben we een paar honderd piek opgehaald en roep ik iedereen op de lege statiegeld Pet flessen met de kinderen mee naar school te geven. Dan kan ook dit potje beetje bij beetje gevuld worden en een mooi bedrag opleveren. Bijvoorbeeld voor het herplaatsen van de tafeltennistafel.
 3. Op 14 oktober vond de 2e Marnix veiling plaats, een behoorlijke organisatie waar een deel van ons heel druk mee is geweest. Er waren mooie kavels waarop kan worden geboden en het is was ook een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Toen kon dat nog 😉 De opbrengst van de veiligitems was maar liefst € 3.780,00! We hebben nog doorgerekend en met de verkoop van de door ouders gesponsorde hapjes en drankjes is het totaal uitgekomen op € 4.004,51! Deze opbrengst wordt geheel besteed aan groen: bijna 11 nieuwe bomen kunnen we hiervan betalen.
 4. En laten we niet vergeten dat Annemarie (moeder Gijs en Loek) al een hele tijd bezig is met het verkopen van items die van de zolder van de Dantelaan kwamen en daar ook al dik over de 2000 euro zit! Daar gaan we ‘huttenbouwvlonders’ voor aanleggen en de rest leggen we bij het groen, voor de beplanting.

Een snelle rekensom leert dat ouders en leerlingen samen nu al meer dan € 15.000,00 hebben ingezameld voor het plein, fantastisch!

De komende tijd rondom de verhuizing, inrichting van de school en aanleg van het schoolplein zullen er allerlei werkzaamheden/taakjes ontstaan. En na de verhuizing heeft het plein bijvoorbeeld veel onderhoud nodig. Hierbij kun je als ouder het team van de 2e Marnixschool helpen en ontzien, zodat zij straks met de kinderen een fijne start hebben in het nieuwe gebouw. Als jij denkt hier iets aan te kunnen bijdragen omdat je handig bent, het niet erg vindt om naar de stort te rijden, of niet precies weet wat je zou kunnen betekenen maar wel graag wat wil doen, meld je dan aub aan bij Josette en laat weten wat je wil doen en hoeveel tijd je hebt om je in te zetten. Alle hulp is welkom!

Namens de pleincommissie, Jelmer van der Linden

Ouderbijdrage 2021/2022: wat doen we daar allemaal mee?

Binnenkort krijgen alle ouders per e-mail een factuur van de oudercommissie voor de jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,00 per kind. De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de leerlingen. In de e-mail zit een link waarmee je de bijdrage direct via iDeal kunt betalen. Van de ouderbijdrage financieren we jaarlijks meerdere activiteiten. Denk aan bijdragen voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, de verschillende uitjes, afscheid groep 8, maar ook benodigdheden voor in de klas en voor op het schoolplein. En: dit jaar staat er ook weer een schoolreisje op de planning!

Straks hebben we het vernieuwde gebouw en schoolplein: namens de oudercommissie (en dus namens jullie) komt daar een mooi, nieuw houten speeltoestel voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8! Je bijdrage wordt dus goed besteed.

Heeft je kind een U-Pas, dan is het ook mogelijk om die te gebruiken om de ouderbijdrage  te betalen! Meld je even bij Josette met de pas om dat direct te regelen.

Help mee met de fietsverlichtingscontrole

Nu de zomer echt ten einde loopt, organiseert de verkeerscommissie in oktober weer de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen dan op de fiets naar school. We checken de veiligheid van de fiets: we kijken of de verlichting werkt, of de banden niet glad zijn en of de remmen goed werken. Op de website van Veilig Verkeer Nederland kun je de controlelijst bekijken. Voor de controle zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen. Iedereen kan helpen: je hoeft geen fietsenmaker te zijn en twee linkerhanden is ook niet erg: we controleren alleen, je hoeft geen fietsen te repareren.

De controle vindt buiten plaats op het schoolplein, met ruim voldoende afstand tussen de volwassenen die de controle uitvoeren.

 • Op vrijdag 1 oktober starten we om 8:30 met de fietscontrole van de groepen 3, 3/4, 4 en 5;
 • Op woensdag 6 oktober starten we om 8.30 met de fietscontrole van de groepen 6, 7 en 8.

Kom je ons helpen? Meld je dan aan: stuur ons een mailtje met je naam, kind en groep en op welke dag je wilt komen helpen via verkeer@2emarnixschool.nl. Alvast bedankt!

De verkeerscommissie

Luizenpluizen na de vakantie: doe mee!

Iedere vrijdagochtend na een vakantie, gaat een groepje ouders alle klassen rond om de haren van alle kinderen te controleren op luizen. Je leest in dit bericht meer over de luiscontroles.
Alle 250 kinderhoofden krijgen op vrijdagmorgen na de vakanties, een check op neten en luizen. Dit doen we omdat de beestjes zich snel kunnen verspreiden en echt heel vervelend zijn. Niet alleen vanwege de jeuk, vooral het behandelen is heel internsief. Twee weken lang dikke haarbossen doorkammen met een mini-kammetje: niemand zit er op te wachten!

Luizenpluizers
De luiscontroles op school zijn er om de verspreiding zo snel mogelijk te stoppen. Regelmatig komen de luizenpluizers toch nog luizen of neten tegen die thuis niet eerder zijn opgemerkt. Zowel de ouders als de leerkracht krijgen dan een seintje. De ouders moeten het kind z.s.m. gaan behandelen en de leerkracht informeert alle andere ouders over de vondst in de klas (uiteraard anoniem).
Als er luizen in de klas zijn, wordt de controle twee weken later in die klas herhaald. Het kan voorkomen dat er dan toch nog luizen of neten worden gevonden. Het bericht hierover wordt dan weer herhaald, net zo lang totdat de klas luizenvrij is.

Wat doe je er tegen?
Je kunt eigenlijk vrij weinig doen om luizen te voorkomen, behalve je haar millimeteren. Omdat dat ietwat drastisch is voor de meesten van ons, kun je zelf regelmatig het haar van je kind controleren. Vind je een luis? Start de behandeling en geef de vondst altijd door aan de leerkracht.

Hoe kom je ervan af?
Vind je een luis of een heleboel…? Het RIVM geeft veel en uitgebreide informatie. Dit is een kort stappenplan:

1. Ga naar de dichtstbijzijnde drogist en koop een luizenkam (eventueel luizenshampoo)
2. Koop daar dan meteen een grote fles goedkope crèmespoeling (vooral bij lang en/of dik haar aan te raden) om te gebruiken voor het kammen.
3. Kam iedere dag, 14 dagen lang!
4. Informeer de leerkracht zo snel mogelijk. Hij/zij informeert de ouders die op hun beurt weer extra kunnen controleren.

Meedoen?
Lijkt het je leuk en zinvol om mee te doen met de luiscontroles? Meld je dan aan bij Patricia: administratie@2emarnixschool.nl
Qua tijdsinvestering gaat het om een uur – anderhalf uur eens in de zoveel weken op vrijdagochtend. Als je een keer niet kan, sluit je gewoon een volgende keer aan. De oproepjes gaan via een appgroep.

Koop je boeken bij de Utrechtse Kinderboekwinkel

Want daarmee sparen we voor de schoolbibliotheek! Omdat we lezen belangrijk vinden én omdat het leuk is om lekker te lezen, doet onze school mee met een doorlopende spaaractie bij De Utrechtse Kinderboekwinkel.

Als ouders bij De Utrechtse Kinderboekwinkel een boek kopen en zeggen dat ze via de 2e Marnixschool komen, wordt het boek in het kassasysteem aangeslagen op het spaaraccount van school. Voor iedere €10,- die ouders aan boeken besteden, krijgen wij 1 spaarpunt. Natuurlijk kunnen grootouders, tantes, buurmannen, etc. (eigenlijk alle vrienden van de 2e Marnixschool) óók de naam van de school noemen voor ze afrekenen en zo mee sparen voor school!

Ook als je online bij De Utrechtse Kinderboekwinkel koopt kun je meesparen. Vul dan in het vak ‘notities’ bij de bestelling in dat het gaat om een bestelling via de 2e Marnixschool. De spaarpunten kunnen wij inwisselen voor boeken voor de schoolbibliotheek, waarbij geldt: 1 punt = €1,- Dus 10% van het bestede bedrag aan boeken, gaat in de boekenspaarpot! En niet alleen tijdens de Kinderboekenweek, maar het het hele jaar door!

De 2e Marnixschool heeft nog ruimte voor nieuwe leerlingen

Dit schooljaar hebben we door uitbreiding met een groep 3/4, kleinere groepen kunnen formeren. Dat betekent dat we in de groepen 3, 3/4, 4 en 5 nog wat ruimte hebben voor extra leerlingen. De bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 zijn in principe vol.

In groep 2 hebben we nog wat plek en in groep 1 een enkele plaats voor kinderen die in 2017 zijn geboren.

De inschrijvingen voor kinderen die zijn geboren in het laatste kwartaal van 2018 (oktober, november, december) verloopt via de gemeente. Plaatsen worden in januari 2022 toegewezen door de gemeente. Voor kinderen die in deze maandan zijn geboren, zijn alle plaatsen dus nog beschikbaar. Uit januari tot en met september hebben wij nog wat plekjes vrij, dus er is ruimte genoeg.

De gemeente heeft voorrangscriteria bepaald. Voor onze school geldt dat broertjes en zusjes van huidige leerlingen voorrang krijgen. Vervolgens kinderen die binnen een bepaalde straal op loopafstand van school wonen. Daarna volgt de rest. Iedereen die dat wil kan zijn/haar kind aanmelden op onze school. Ook al krijg je geen voorrang, er is een grote kans dat er wel plek is. Sinds geboortejaar 2017 breiden we namelijk uit met extra plaatsten voor nieuwe kleuters! We hebben niet eerder mensen teleur hoeven stellen 🙂

Neem contact op voor meer informatie of een afspraak voor kennismaking en rondleiding: 030 2933832 of directie@2emarnixschool.nl Je bent van harte welkom!

Schoolvakanties, feest- en studiedagen 2021/2022

De schoolvakanties voor het komend schooljaar zijn bekend. Omdat we later dan gepland moeten verhuizen, hebben we daar nog een aantal dagen voor gereserveerd. Wij hebben zeker een volle week nodig om de Maetsuykerstraat leeg te halen en de Dantelaan weer in te richten. We dachten in oktober te verhuizen; dat is niet realistisch gebleken. In september volgt een nieuwe planning en worden nog verhuisdagen (vrij voor de leerlingen) toegevoegd.

 • Studiemiddag groepen 1/2: vrijdagmiddag 17 september 2021, leerlingen vrij vanaf 12.00u
 • Studiemiddag: woensdag 29 september 2021, leerlingen vrij vanaf 12.00u
 • Herfstvakantie: zaterdag 18 oktober t/m zondag 24 oktober 2021
 • Studiedag: dinsdag 23 november 2021
 • Kerstvakantie: zaterdag 25 december 2020 t/m zondag 9 januari 2022
 • Studiemiddag: vrijdag 11 februari 2022, leerlingen vrij vanaf 12.00u
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022
 • Studiedag: donderdag 14 april 2022
 • Goede Vrijdag: vrijdag 15 april 2022
 • Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Meivakantie: donderdag 28 april t/m zondag 8 mei 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei (en vrijdag 27 mei vrij)
 • Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni 2022
 • Studiedag: dinsdag 7 óf maandag 13 juni
 • Zomervakantie: zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

Intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In het vorige Marnixnieuws berichtten we al over de intentieverklaring die is getekend, als start van een verkenning van de mogelijkheden naar een intensievere samenwerking met BSO Oog in Al, gericht op het kind. Deze verkenning houdt in dat wij met elkaar op zoek gaan naar wat ons bindt, waar wij hetzelfde over denken, om vandaaruit te kijken of wij elkaar kunnen versterken ten behoeve van het kind. Niets staat dus vooraf vast. Verschillende werkgroepen gaan onderzoeken of een verdergaande samenwerking mogelijk is. Intussen hebben we met een deel van het team van school én BSO een online kick off gedaan en zijn de werkgroepen gestart. In gecombineerde groepen, met collega’s van zowel school als BSO, werken we onder meer aan:

 • Gezamenlijke huisvesting (incl. schoolplein)
 • Kennismaking/teambuilding 
 • Gezamenlijke pedagogische visie en waarden
 • Inhoudelijk samenhangend aanbod voor groep 1 t/m 4
 • Organisatie en communicatie

Komend schooljaar orienteren we ons op de mogelijkheden en maken we plannen waar we zien dat we kinderen optimalere ontwikkelkansen kunnen bieden en ouders beter kunnen ontlasten. We houden jullie op de hoogte!

Bericht van BSO Oog in Al

Per september plekken beschikbaar bij BSO Zwaluwen voor kinderen van groep 5 t/m 8 van de 2e Marnixschool

Door de coronamaatregelen werkt u mogelijk (gedeeltelijk) thuis. We merken dat veel ouders verwachten na de zomervakantie voor hun kind(eren) weer naschoolse opvang nodig te hebben. Vanaf september heeft Stichting BSO Oog in Al ruimte op onze BSO locatie speciaal voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de 2e Marnixschool: BSO Zwaluwen. Per de start van schooljaar 2021-2022 hebben we op dinsdag, donderdag en vrijdag meerdere plekken beschikbaar.

BSO Zwaluwen
BSO Zwaluwen is geopend op ma-di-do-vrij en is gehuisvest in de ruime, sportieve ruimtes van OMNI Sportvereniging Zwaluwen in de wijk Welgelegen. Omdat het sportpark ons omringt is er veel ruimte voor actieve buitenactiviteiten, maar natuurlijk ook binnen voor o.a. creatieve, kook- en spelactiviteiten. Ons vaste team biedt buiten én binnen een zeer veelzijdig aanbod voor de kinderen. Eerst ontspannen en even relaxen kan natuurlijk ook. De middag begint hier door met elkaar naar de BSO te fietsen. Om 18.00 uur bieden we een terugfietsservice aan naar Oog in Al. Uw kind kan ook direct vanuit de BSO naar zijn/haar sportclub op Zwaluwen.

Wat vinden we belangrijk bij BSO Oog in Al?
Je thuis voelen bij BSO Oog in Al is mogen zijn wie je bent in een vertrouwde omgeving. Onze BSO locaties zijn ingedeeld per leeftijdsgroep, want we vinden het belangrijk dat uw kind uitsluitend met bekende vriend(inn)en van de eigen klas of uit de wijk zit. We werken op al onze locaties met vaste en betrokken teams van pedagogisch medewerkers.

Wilt u uw kind inschrijven, ga dan naar www.bso-ooginal.nl of belt u met Scarlett Kraak van onze klantenservice Debicare op 0180-555 911. Heeft u vragen, wilt u meer weten of wilt u of uw kind eerst een kijkje komen nemen bij BSO Zwaluwen? Neemt u in dat geval contact op met Lejla Sendic via 030-20 800 55 of info@bso-ooginal.nl.