Ik wil het weten! Week van de Lentekriebels

De 2e Marnixschool doet elk jaar mee aan de Week van de Lentekriebels. Dit is een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs waarin we extra aandacht hebben voor lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dit jaar is het thema ‘Ik wil het weten – heb je me alles al verteld?’ . Het is een breed thema dat aansluit op de nieuwsgierigheid van kinderen. Het gaat over informatie op het gebied van relaties en seksualiteit waar kinderen vragen over hebben. Kinderen willen alles weten en willen de zekerheid hebben dat wij hen ook alles hebben verteld wat zij moeten weten.

Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs gaat verder dan informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, respect, liefde, weerbaarheid, relaties en omgangsregels.

Uit onderzoek blijkt overigens dat kinderen het liefst informatie over relaties en seksualiteit van hun ouders krijgen, school staat op de tweede plaats). Het is dus belangrijk om hier thuis ook aandacht aan te besteden! Kinderen hebben veel vragen maar ouders weten soms niet wat ze moeten vertellen en op welke manier. Op de website van de Week van de Lentekriebels zijn tips te vinden om thuis het gesprek aan te gaan.

Bij deelname aan de week, hoort een cadeau. Dit jaar is dat een wormenhotel! Elke school krijgt enkele emmers en een bakje wormen, en een handleiding om het hotel te beheren. Het groenteafval van school (of van leerlingen) hoeft niet meer in de GFT-bak, maar is het dagelijkse voedsel van de wormen, die leven in de emmers. Van al ons GFT-afval maken zij compost. Dit compost is weer te gebruiken, in de schooltuinen bijvoorbeeld. Het hotel is uit te breiden door emmers toe te voegen: meer afval, meer compost. Of we kunnen de voorraad wormen splitsen, zodat er meer hotels in school komen te staan. We zijn ervan verzekerd dat het hotel reukloos is en dus overal in school past… Leerlingen kunnen, na enige uitleg het wormenhotel zelf beheren. We zullen zien!

Waarom de 2e Marnixschool meedoet aan de landelijke onderwijsstaking

Vandaag, vrijdag 15 maart, is er een landelijke onderwijsstaking. Niet alleen leerkrachten uit het basisonderwijs, ook docenten uit het middelbaar, hoger en universitair onderwijs doen mee. Op het Malieveld in Den Haag zijn meer dan 40.000 mensen bijeen, waaronder ook bezorgde ouders en kinderen. Namens de 2e Marnixschool zijn juf Judith, Natasja en Joyce in Den Haag!

De 2e Marnixschool is gesloten omdat het grootste deel van het team staakt. We voeren actie voor een betere onderwijskwaliteit, een lagere werkdruk en een eerlijk salaris. En misschien wel vooral omdat we ons zorgen maken om het lerarentekort. Om te voorkomen dat er straks geen leerkrachten meer zijn voor de klas, móet er een plan komen.

Steun je deze actie, teken dan onze petitie op www.investeer-in-onderwijs.nl/petitie/410744

Nieuw thema gestart: kou op alle fronten!

Vorige week zijn we schoolbreed gestart met een nieuw thema waar de kinderen drie weken aan werken. Alle groepen werken aan een onderwerp dat met kou te maken heeft. In de onderbouw gaat het over ‘Het is koud’ en alles wat daarmee te maken heeft. De middenbouw doet het project over ‘Vogels in de winter’, groep 6 over ‘Ontdekkingsreizigers’ en de groepen 7 en 8 over ‘De Poolgebieden’. We volgens bij dit thema de werkwijze van 4xWijzer, een van de methodieken voor wereldorientatie die we proberen. Wat hier heel leuk aan is, is dat de leerkrachten zelf vijf onderzoeksvragen inbrengen, en de kinderen zelf ook allemaal vragen bedenken die ze willen beantwoorden over dit thema. Misschien heb je er thuis al over gehoord, of er in de klas iets van gezien. Vraag er anders eens naar, wij merken in de groepen dat de kinderen op deze manier werken erg leuk vinden. Het past ook prima bij onze pijlers, onderzoekend (leren), talent (ontwikkeling), samen (werken) en eigenaarschap.

Ondernemerschap en lef leiden tot een persoonlijke brief van de Burgemeester!

Drie leerlingen van groep 7, Lisa, Eline en Laura, hebben lef en ondernemerschap getoond door een plan te maken en dat aan burgemeester Jan van Zanen te sturen. Een van hun leerkrachten, juf Annemarie, heeft thuis een pony. Omdat op het land achter haar huis waar de pony staat huizen gebouwd worden, moet de pony daar weg. De juf vertelde daarover in de klas. Zij maakte op de drie meiden een verdrietige indruk. En daar wilden zij iets aan doen! Ze vatten het plan op om de pony op school te stallen, in de fietsenstalling. De staat op een deel van het schoolplein, heeft een afdak en wordt niet meer gebruikt voor fietsen. Ze legden dit plan voor aan de directeur, juf Josette. Zij vond het plan van de meiden getuigen van lef en ondernemerschap en stimuleerde hen op onderzoek uit te gaan: hoeveel ruimte heeft een pony nodig? En hoeveel beweging? Wat is er nodig om de fietsenstalling in een paardenstal om te toveren? Wat kost het om een pony te onderhouden? Mag een dier op een schoolplein? Juf Josette legde ook uit dat het schoolgebouw en de grond eromheen van de gemeente is, en bedoeld voor onderwijsdoeleinden. Dat weerhield de dames er niet van hun plannen door te zetten. Ze maakten een tekening voor de stal, een plan voor het verzorgen en voeren van de pony, en wie wanneer met het dier door de wijk ging wandelen. Uiteindelijk bedachten ze dat ze het beste terecht konden bij de hoogste baas van de gemeente: burgemeester Jan van Zanen. En ze schreven hem een brief, met plan en tekening. Ze hadden niet verwacht dat ze zo snel ook al een antwoord zouden krijgen: een brief op het papier van de burgemeester, met handgeschreven namen en zijn handtekening eronder. Een heel vriendelijke brief, helaas wel met een negatief antwoord: de pony kan niet bij school worden gestald. Het plein is bedoeld voor alle kinderen om op te spelen en bewegen. Gelukkig heeft juf Annemarie ook al een nieuwe plek voor haar pony gevonden. Wij zijn vooral trots op deze meiden die zich inzetten om een ander te helpen, met lef, doorzettingsvermogen en ondernemerschap!

De wijkagent stelt zich voor

Als wijkagenten vinden wij het belangrijk dat wij de wijkbewoners kennen, maar ook dat u ons kent. Wij stellen ons dan ook graag even aan u voor.

Mijn naam is Peter Bouw en ik ben 36 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen van 3, 5 en 10 jaar oud. Ik werk al geruime tijd voor het wijkteam, en sinds kort ben ik als wijkagent verantwoordelijk voor de wijken Oog In Al, Halve Maan, Welgelegen en Den Hommel. Een super mooie uitdaging waar ik veel zin in heb!

Het mooie aan het zijn van wijkagent vind ik dat je een belangrijke schakel bent tussen het basisteam van de politie, burgers en partners in de wijk. Het in een vroeg stadium signaleren van problemen of het voorkomen daarvan en het zoeken naar structurele oplossingen is voor mij de leuke uitdaging. Het is voor mij dus erg belangrijk om midden in de wijk te staan en zoveel mogelijk mensen te leren kennen. Hierdoor hoop ik een goede informatiepositie te krijgen. Zo kunnen we samen bouwen aan veiligheid en leefbaarheid in deze mooie wijk! Ik kijk er dan ook naar uit om u snel te ontmoeten.

Mijn collega Richard Fisscher is verantwoordelijk voor de Schepenbuurt, Thomas á Kempis- en Spinonzaplantsoen e.o. en Cartesiusgebied.

Hallo, ik ben Richard Fisscher en ben 49 jaar oud. Ook ik ben getrouwd en heb kinderen in de leeftijden van 4 t/m 23 jaar. Ik werk ruim 18 jaar bij de politie Utrecht waarvan 9 jaar als wijkagent. Sinds 1 ½ jaar ben ik verantwoordelijk voor de wijken Schepenbuurt, Thomas á Kempis-en Spinozaplantsoen e.o. en Cartesiusgebied. Wat ik als wijkagent een van de belangrijkste zaken vind is dat wij het oor en oog van de wijk zijn. Dit is alleen mogelijk wanneer het contact met de burgers, partners en bedrijven optimaal is. Peter en ik zijn dan ook altijd méér dan bereid mee te denken om problemen voor te zijn in de wijken. Mijn credo is dan ook: ‘Samen zijn wij één!’

U kunt ons op de volgende manieren bereiken:

E-mail: Peter.Bouw@politie.nl / Richard.Fisscher@politie.nl

Telefonisch: 0900-8844
BIJ VERDACHTE SITUATIES OF ANDERE SPOED BEL 112

Politiebureau
Marco Pololaan 6
3526GJ, Utrecht

Vind u het leuk om te zien wat wij als wijkagenten allemaal doen? Volg ons dan op onze sociale media kanalen.
Twitter: @Pol_ooginal / Instagram: #Wijkagenten_oog_In_al

Wereldoriëntatie, maar dan anders

We gaan het komende halfjaar twee mogelijke nieuwe wereldoriëntatiemethodes uitproberen tijdens de geplande thema’s in februari en juni. Veel nieuwe werkwijzen zijn thematisch opgebouwd en bieden veel ruimte voor de pijlers uit onze visie: eigenaarschap, samen, onderzoekend en talent. De studiemiddag voor het team stond afgelopen woensdag compleet in het teken van ‘VierKeerWijzer’. Deze werkwijze richt zich in groep 1 t/m 4 op het vakgebied natuur en in 5 t/m 8 op geschiedenis, aardrijkskunde, techniek- en natuuronderwijs. VierKeerWijzer gaat uit van vier stappen:
V van Vragen: samen met de kinderen bespreken we waar zij aan het eind van het project een antwoord op willen hebben. Vooraf worden de (kern)doelen bepaald.
I van Ik en Inbreng van het kind: wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen?
E van Ervaren en Experimenteren: de kinderen werken aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen intelligentie/talent (doe, kijk, ik, natuur, muziek, getal, samen en taal).
R van Resultaat en Reflectie: Kinderen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.

Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema ‘Kou’ en in de groepen werken we met deelthema’s:

Groep 1/2: Het is koud
Groep 3/4: Vogels in de winter
Groep 5/6: Ontdekkingsreizigers
Groep 7/8: Poolgebieden

Heb je misschien meer kennis over één van deze thema’s en wilt je hier over komen vertellen in de themaperiode? Heb je materialen thuis liggen die wij mogen lenen, of kosteloze materialen die we kunnen gebruiken? Wij houden ons van harte aanbevolen! Laat dit even weten bij de betreffende groepsleerkracht(en).

Hoop voor Albanië

Zoals bekend hebben de kleuterklassen nieuw meubilair gekregen. De meeste kasten zijn herplaatst in andere groepen of op andere PCOU-scholen. En een deel van de oude tafels en stoeltjes is verkocht aan ouders van school, maar ook via Marktplaats aan vintage- of brocante-verzamelaars. Toch hadden we nog heel wat over. Via een collega kwamen we in contact met de Stichting Hoop voor Albanië. Deze stichting heeft als doel het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en hun levensomstandigheden te verbeteren. Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.

Onze gebruikte schoolmeubels vinden zo een plekje in Albanese scholen waar kinderen er nog veel plezier van kunnen hebben! Met veel dank aan Annemarie, moeder van Gijs en Loek, voor de coördinatie van dit hele project.

Vijfde editie 2e Marnix Schaaktoernooi groot succes!

Op zondag 18 november deden er maar liefst 41 van de 65 schakende kinderen van groep 4 tot en met 8 mee aan de vijfde editie van het 2e Marnix Schaaktoernooi. Dankzij de hulp van twee oud-leerlingen, ook voormalige schaakkampioenen, en een negental ouders liep alles op rolletjes. Nog een speciale vermelding voor twee nieuwe schaakmoeders die voor heerlijke zoetigheden zorgden.

[Noot van de redactie: zonder de geweldige voorbereiding van Paul, Pascal en Jan Jaap was het natuurlijk niet zo soepeltjes verlopen allemaal! Veel dank voor jullie tomeloze vrijwillige inzet heren!]

De prijsuitreiking leverde een aantal verrassende winnaars op. Van de 13 deelnemers uit groep 4 werd het 3-maal Gijs: 3. Gijs H, 2.Gijs M. en Gijs van L. ging er met de eerste prijs van door.
Van de negen deelnemers uit groep 5 werd Siebe derde, Flint tweede en Daaf eerste. Ook groep 6 had drie winnaars: 3. Naud, 2. Misha en 1. Joey.

Van de zes deelnemers uit groep 7 werd derde; Pelle, tweede; Thomas en eerste; Hein. De 9 deelnemers uit groep 8 streden voor het laatst om de groepsprijzen en net als de twee vorige jaren ook om het schoolkampioenschap. Er is een vijftal al jaren lid lid van schaakvereniging ‘Magnus’ dus logisch. Wel weer een andere winnaar dan vorige jaren. Leuk!

Derde werd Danilyo en tweede Mika, allebei met 1 verliespartij. Eerste werd Jonas. Hij won alle 7 partijen!

Dit jaar was er een aanmoedigingsprijs voor de acht deelnemende dames. Sofia uit groep 5 deed voor het eerst mee en werd derde. Manouk ook uit 5 werd tweede en na al die jaren tegen die sterke heren uit haar groep te moeten strijden, ging Anouk uit groep 8 eindelijk met een eerste prijs naar huis. Ook leuk! De andere andere dame uit groep 8, Sara, werd net vierde.

De uitslag van dit toernooi en nog meer schaakitems zijn te vinden op http://marnix.odusseus.org

Tijdens het toernooi bleek dat schaakmeester Pascal al eens met Ruden, de vader van schaker Leon uit groep 4, had geschaakt. De koppeling werd snel gemaakt en Ruden is nu ook een aantal vrijdagen beschikbaar als schaakmeester. Heel leuk! Op 23 november was hij er al samen met Pascal voor groep 6 en 7.Zo kunnen we meestal met zijn tweeën en soms zelfs – voor de 19 schakers uit groep 4 – er met zijn drieën zijn. Na de kerstvakantie gaan we in een twee- of drietal groepslessen de kinderen in groep 3 enthousiast maken voor het schaken.

Op zondag 27 januari is het Utrechts scholenkampioenschap. We gaan weer kijken of we met vijf teams mogen deelnemen!

Voor iedereen een goede, feestelijke decembermaand en tot het volgende “schaaknieuws” in het nieuwe jaar.

De schaakmeesters, Jan Jaap, Pascal, Paul en Ruden.

Nieuwe technieklessen gestart

Eind vorig jaar hebben we, met een gift van BSO Oog in Al, de TechniekTorens aangeschaft. Op de eerste studiedag van het jaar hebben we met elkaar bekeken hoe de lessen zijn opgebouwd en welke lessen er allemaal zijn. En dat is nog al wat! We zijn er nu mee gestart: de Octopussen en groep 4 beten het spits af. Groep 8 start volgende week. De eerste ervaringen zijn erg leuk!

Groep 4 maakte een ‘zwaaikaart’, aangepast aan het thema Sinterklaas. Een zwaaikaart maak je met behulp van scharniertechniek, zo kan de kaart bewegen.

Kinderen van groep 1 hebben een muurtje gemetseld en geleerd wanneer een muur goed stevig is.  Een ander groepje is op onderzoek uitgegaan met de magneet. Wat trekt een magneet aan? Wat blijft er allemaal aan hangen?

In groep 2 heeft een deel van de groep een brug gebouwd met blokjes en met lego. Hoe zorg je er nou voor dat de brug niet instort? De andere helft van de groep heeft een tent gebouwd met allerlei materialen, en ook hier hebben ze geleerd hoe je een tent stevig maakt. Dankzij de hulp van ouders was het een leuke en leerzame ochtend, de kinderen waren erg enthousiast!

Eerste thema- en projectperiode ‘Vriendschap’

In oktober zijn we ons eerste thema en bijbehorende projectperiode gestart. Het thema was, in aansluiting op de Kinderboekenweek, Vriendschap. En dat was een heel dankbaar onderwerp, op heel veel manieren konden we daar uiting aan geven! In alle groepen zijn we op 3 oktober gestart met vriendschapsslingers: ieder kind maakte een poppetje voor zichzelf én voor een vriend. Iedere groep gebruikte daarvoor eigen creatieve materialen. Alle vriendjes hebben we aan elkaar gemaakt en ze hingen door de hele school. In de kleutergroepen is het thema gecombineerd met Herfst en het boek ‘Twee vechtende eekhoorntjes’ en in de bovenbouw met Dierendag, en het boek ‘De Reuzenperzik’. In de middenbouw is een deel van het werk gebaseerd op het boek Blitz! Troep in de ruimte en is een kunstatelier met beeldende vorming, dans en drama ingezet voor het project.
Kinderen in de verschillende groepen hebben creatieve opdrachten gedaan, schrijfopdrachten (en daarvoor onderzoek gedaan) gemaakt, voorgelezen en gepresenteerd aan andere groepen. Er is veel samengewerkt en onderzocht en wat hebben we veel talenten gezien! Kortom: de hele school ademde drie weken vriendschap. Het thema is afgesloten met een prachtige en gevarieerde tentoonstelling voor ouders van al het projectwerk. Het was geweldig om te zien dat zoveel van jullie zijn komen kijken! In februari volgt de tweede themaperiode. Het onderwerp daarvan houden we nog even geheim 🙂