Schoolontwikkeling op studiedagen en bijeenkomsten

Zo’n vijf dagen per schooljaar hebben we met alle teamleden samen om te werken aan schoolontwikkeling. Dat is niet veel. Daarom hebben we dit jaar maandelijks na schooltijd een bijeenkomst over een onderwijsinhoudelijk onderwerp, met de collega’s die op de bewuste dag werken.
Op de laatste studiedag hebben we de ochtend besteed aan kernkwaliteiten. Wie heeft welke kwaliteiten, wie is waar goed in, hoe kan iemand daar in doorslaan en hoe ga je daar mee om? We hebben elkaar voor veel complimenten gegeven en kwaliteiten gewaardeerd. Na de lunch zijn we verder gegaan met de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, in relatie tot de vier onderwijspijlers: samen, talentontwikkeling, eigenaarschap en onderzoekend leren. Dat is deze periode een van de aandachtspunten, om de doorgaande lijn in onze school meer zichtbaar te maken, zowel op het gebied van onderwijsinhoud als in de manier van werken.

En vorige week hadden we een interessante middag over digitale geletterdheid. We gingen in vier korte workshops aan de slag met programmeren, computational thinking, computervaardigheden en mediawijsheid, onder begeleiding van de werkgroep van onze scholengroep, waar juf Jacqueline in deelneemt.

Op deze momenten raken we met elkaar weer enorm geinspireerd om de inhoud en kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren!

Vakanties, feest- en studiedagen 2022/2023

Volgend schooljaar zijn de volgende vakanties en vrije dagen gepland in het rooster. De basis is vastgesteld door het ministerie, daar kunnen we niet van afwijken. In onze scholengroep hebben we de mogelijkheid om de meivakantie met een week te verlengen. In overleg met de MR hebben we besloten om dat te doen:

 • Herfstvakantie: zaterdag 22 oktober t/m zondag 30 oktober 2022
 • Studietweedaagse: woensdag 14 en donderdag 15 september 2023
 • Kerstvakantie: zaterdag 24 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
 • Studiedag: dinsdag 31 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
 • Studiedag: vrijdag 31 maart 2023
 • Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 7 t/m maandag 10 april 2023
 • Meivakantie: zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023 (inclusief Koningsdag)
 • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei (en vrijdag 19 mei vrij) 2023
 • Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
 • Studiedag: maandag 5 juni 2023
 • Zomervakantie: zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus 2023

Wat een prachtige schoolspeeltuin!

Met dank aan sponsors en actieve ouders!
In de meivakantie is een groep ouders nog zeer actief is geweest om ‘de tuin’ of ‘buitenklas’ voor nu af te maken, daarom wat later deze nieuwsbrief. Het stuk van het schoolplein aan de zuidkant van het gebouw is prachtig geworden! Fruitbomen en -struiken, moestuinen voor elke groep, een wilgentent, paadjes van houtsnippers met stapstenen, een grasveldje, insectenhotels: echt geweldig!

Veel ouders hebben hieraan meegeholpen, aangevoerd door Janneke, de moeder van Coen in groep 3/4. Zij heeft, naast een flink bedrag aan crowdfunding onder ouders, bomenbezorgd.nl bereid gevonden om ons te sponsoren door twee appelbomen en een perenboom voor een gunstige prijs te leveren. De bomen staan al in bloei, dus dat belooft wat voor de oogst! Albert Heijn in de Händelstraat heeft onlangs bloementuintjes, gieters, tuingereedschap, bijenhotels en grote loepen geleverd, helemaal gratis! Veel dank voor deze acties, waardoor de kinderen aan de slag kunnen met (moes)tuinieren en natuurlessen in eigen tuin!

Intussen heeft ook Gamma zich na contact met Janneke gemeld als sponsor. Gamma pakt het groot gaan! Zij zijn op het plein geweest om mee te kijken en te denken over bewatering en onderhoud. Zij hebben nu al een lange Gardena tuinslang/haspel geleverd. Ze willen ook druppelslangen, een sproeier en mogeljk ook verlichting leveren. Een geweldige bijdrage, waar we later meer aandacht aan besteden.

Oudertevredenheid en -communicatie

In maart zijn alle ouders gevraagd om de jaarlijkse enquête over oudertevredenheid in te vullen. Daar zijn helaas niet voldoende reacties op gekomen voor een betrouwbaar resultaat. We zijn in overleg met Scholen op de Kaart, waar de vragenlijst onderdeel van is, of we de responstijd mogen verlengen, want vinden de mening van ouders zeker belangrijk. En de onderwijsinspectie ook 😉

Als we kijken naar het onderwerp school/oudercommunicatie gaat veel communicatie via de app Parro. Dat lijkt goed te werken voor korte dagelijkse/wekelijkse berichten. Daarnaast maken de leerkrachten maandelijks een groepsnieuws, waarin het vooral gaat over onderwijsinhoudelijke zaken: waar werken we aan in de klas en wat staat er op het programma, belangrijke data en bijeenkomsten. En we hebben dit Marnixnieuws.

Wij hebben het idee dat, hoewel uit het tevredenheidsonderzoek vorig jaar bleek hoe belangrijk communicatie is (en zeker was in coronatijd), de nieuwsberichten niet altijd even goed worden gelezen. Klopt dat? Is de behoefte wellicht veranderd? We merken dat ouders vaak, ondanks onze communicatie, toch niet goed op de hoogte zijn van bijvoorbeeld uitjes of zaken die leerkrachten vragen voor in de klas via het groepsnieuws En als een oproep voor een enquête in Marnixnieuws 12 reacties oplevert, geeft dat ook te denken. Wil je hierop reageren, of meedenken over de manier van communicatie tussen school en ouders, dan hoor ik dat heel graag!

Ons nieuwe gebouw officieel geopend!

Wat hadden we voor de meivakantie een geweldige Feestweek! Met een mooie opening op dinsdagochtend door onze oudste leerling, samen met de jongste kleuters. Het was meteen de aftrap voor het Meesters- en Juffenfeest, met een heuse high tea op het grasveld voor alle groepen, verzorgd door ouders. Veel dank voor alle lekkere dingen die jullie hebben gemaakt!

Op woensdag kregen alle leerlingen een heerlijke mini tompouce en op donderdag hadden we de openingsreceptie voor omwonenden, ouders en kinderen. Ook dat was zeer geslaagd en heel fijn om weer met zoveel mensen een klein feestje te kunnen vieren en bij te praten onder het genot van hapjes en drankjes, met de geweldige muziek van Feestband West als omlijsting!

Vrijdag waren de Koningsspelen met een afwisselend programma voor had gemaakt: een sportief feestje in en om de school.

Het is vooral leuk om alle enthousiaste reacties te horen van (nieuwe) ouders over ons prachtige, ruime en lichte gebouw 🙂

Voor een mooie compilatie en korte terugblik op de opening kijk je hier!

Hier kijk je nog eens terug op de receptie.

Intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In juni hebben we voor het laatst bericht over onze plannen om de samenwerking tussen BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool te intensiveren ten gunste van kinderen en ouders. We hebben in de tussentijd niet stilgezeten! Eind augustus hebben we bijvoorbeeld samen de aftrap van het nieuwe schooljaar gedaan en elkaar daarbij ook beter leren kennen. De werkgroep pedagogische visie buigt zich over onze beider visies: welke overeenkomsten zijn er? Kunnen we er een gezamenlijk beleid van maken? Welke afspraken maken we daarover?
Een club leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekijkt de opties voor een meer samenhangend aanbod. Kunnen we de thema’s in de onderbouw laten terugkomen tijdens de BSO? Of kan de BSO thema’s aandragen die we in de klassen kunnen inzetten? We buigen ons ook over de huisvesting; op de Dantelaan gaan we ruimtes meer in dubbelgebruik inzetten, wat betekent dat voor de inrichting en afstemming?

Organisatorisch kijken we hoe zaken beter kunnen en hoe we ouders nog meer kunnen ontlasten. Een klein voorbeeld hiervan is de ziekmelding: dat hoeft nog maar 1x, bij school. School geeft de ziekmeldingen door aan de BSO-collega’s. En een mooie opbrengst van de samenwerking waar we nu al vruchten van

plukken is de leesondersteuning die medewerkers van de BSO doen met groepjes van onze leerlingen.

Daarbij zijn er BSO-collega’s met een lesbevoegdheid die wij kunnen vragen om in te vallen voor een zieke collega. 
Voor zover we nu kunnen zien en merken is de opbrengst positief en maken we al mooie stappen. Het ziet er naar uit dat het een succesvolle verkenning wordt!

Op weg naar een prachtig nieuw schoolplein!

Zoals wellicht bekend zetten we ons met een aantal ouders in om, samen met het team, een geweldig mooi en uitdagend speelplein voor onze kinderen te realiseren. Wij hebben o.a. meegedacht in de planontwikkeling, organiseren activiteiten om geld op te halen en ondersteunen daar waar nodig in het (ver)bouw traject.

Pleinontwerp
Met de architect van het schoolplein, Renet Korthals Altes van Space for Play hebben we het door haar ontworpen plein doorgesproken. De tekeningen en impressies heb je in het laatste verbouwnieuws en op de veilingavond kunnen zien! Over het ontwerp zijn wij allemaal zeer enthousiast, werkelijk over elke geplaatste tegel, stukje groen of toestel, is nagedacht. Voor een groot deel van de geïnventariseerde wensen van zowel kinderen, docenten als ouders is plaats op het nieuwe plein. Er was extra creativiteit nodig met beschikbaar gestelde budget. De hovenier is intussen gestart start met de aanleg. Het plein zal niet helemaal af zijn voor de verhuizing, maar wel voor een heel groot deel. 

Acties

 1. Vlak voor de zomer hebben de kinderen zich al tot het uiterste ingespannen tijdens de sponsorloop, met een prachtig resultaat: bijna 9.000 euro is er opgehaald! Hiermee kunnen we een houtsnipper speelveld aanleggen, met stammen, takken en grote stenen om lekker te kunnen struinen. Ook besteden we de opbrengst aan het vergroten van de zandbak, het plaatsen van sier/speelpalen (om bijvoorbeeld boompje te verwisselen). En we gebruiken een deel van het geld voor nieuwe valondergrond bij de speeltoestellen. 
 2. Een actie die misschien niet altijd voldoende aandacht krijgt maar nog loopt tot aan de dag dat we weer terug verhuizen naar onze nieuwe school is de FLESSENACTIE. Inmiddels hebben we een paar honderd piek opgehaald en roep ik iedereen op de lege statiegeld Pet flessen met de kinderen mee naar school te geven. Dan kan ook dit potje beetje bij beetje gevuld worden en een mooi bedrag opleveren. Bijvoorbeeld voor het herplaatsen van de tafeltennistafel.
 3. Op 14 oktober vond de 2e Marnix veiling plaats, een behoorlijke organisatie waar een deel van ons heel druk mee is geweest. Er waren mooie kavels waarop kan worden geboden en het is was ook een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Toen kon dat nog 😉 De opbrengst van de veiligitems was maar liefst € 3.780,00! We hebben nog doorgerekend en met de verkoop van de door ouders gesponsorde hapjes en drankjes is het totaal uitgekomen op € 4.004,51! Deze opbrengst wordt geheel besteed aan groen: bijna 11 nieuwe bomen kunnen we hiervan betalen.
 4. En laten we niet vergeten dat Annemarie (moeder Gijs en Loek) al een hele tijd bezig is met het verkopen van items die van de zolder van de Dantelaan kwamen en daar ook al dik over de 2000 euro zit! Daar gaan we ‘huttenbouwvlonders’ voor aanleggen en de rest leggen we bij het groen, voor de beplanting.

Een snelle rekensom leert dat ouders en leerlingen samen nu al meer dan € 15.000,00 hebben ingezameld voor het plein, fantastisch!

De komende tijd rondom de verhuizing, inrichting van de school en aanleg van het schoolplein zullen er allerlei werkzaamheden/taakjes ontstaan. En na de verhuizing heeft het plein bijvoorbeeld veel onderhoud nodig. Hierbij kun je als ouder het team van de 2e Marnixschool helpen en ontzien, zodat zij straks met de kinderen een fijne start hebben in het nieuwe gebouw. Als jij denkt hier iets aan te kunnen bijdragen omdat je handig bent, het niet erg vindt om naar de stort te rijden, of niet precies weet wat je zou kunnen betekenen maar wel graag wat wil doen, meld je dan aub aan bij Josette en laat weten wat je wil doen en hoeveel tijd je hebt om je in te zetten. Alle hulp is welkom!

Namens de pleincommissie, Jelmer van der Linden

Ouderbijdrage: wat doen we daar allemaal mee?

Binnenkort krijgen alle ouders per e-mail een factuur van de oudercommissie voor de jaarlijkse ouderbijdrage van € 55,00 per kind. De ouderbijdrage komt geheel ten goede aan de leerlingen. In de e-mail zit een link waarmee je de bijdrage direct via iDeal kunt betalen. Van de ouderbijdrage financieren we jaarlijks meerdere activiteiten. Denk aan bijdragen voor Sinterklaas, Kerst, Pasen, de verschillende uitjes, afscheid groep 8, maar ook benodigdheden voor in de klas en voor op het schoolplein. En: dit jaar staat er ook weer een schoolreisje op de planning!

Straks hebben we het vernieuwde gebouw en schoolplein: namens de oudercommissie (en dus namens jullie) komt daar een mooi, nieuw houten speeltoestel voor alle kinderen van groep 3 tot en met 8! Je bijdrage wordt dus goed besteed.

Heeft je kind een U-Pas, dan is het ook mogelijk om die te gebruiken om de ouderbijdrage  te betalen! Meld je even bij Josette met de pas om dat direct te regelen.

Help mee met de fietsverlichtingscontrole

Nu de zomer echt ten einde loopt, organiseert de verkeerscommissie in oktober weer de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen dan op de fiets naar school. We checken de veiligheid van de fiets: we kijken of de verlichting werkt, of de banden niet glad zijn en of de remmen goed werken. Op de website van Veilig Verkeer Nederland kun je de controlelijst bekijken. Voor de controle zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen. Iedereen kan helpen: je hoeft geen fietsenmaker te zijn en twee linkerhanden is ook niet erg: we controleren alleen, je hoeft geen fietsen te repareren.

De controle vindt buiten plaats op het schoolplein

Op vrijdag 14 oktober starten we om 9:00 met de fietscontrole van de groepen 6, 7 en 8

Op woensdag 19 oktober starten we om 8.30 met de fietscontrole van de groepen 3, 4 en 5

Kom je ons helpen? Meld je dan aan: stuur ons een mailtje met je naam, kind en groep en op welke dag je wilt komen helpen via verkeer@2emarnixschool.nl. Alvast bedankt!

De verkeerscommissie

Luizenpluizen na de vakantie: doe mee!

Iedere vrijdagochtend na een vakantie, gaat een groepje ouders alle klassen rond om de haren van alle kinderen te controleren op luizen. Je leest in dit bericht meer over de luiscontroles.
Alle 250 kinderhoofden krijgen op vrijdagmorgen na de vakanties, een check op neten en luizen. Dit doen we omdat de beestjes zich snel kunnen verspreiden en echt heel vervelend zijn. Niet alleen vanwege de jeuk, vooral het behandelen is heel internsief. Twee weken lang dikke haarbossen doorkammen met een mini-kammetje: niemand zit er op te wachten!

Luizenpluizers
De luiscontroles op school zijn er om de verspreiding zo snel mogelijk te stoppen. Regelmatig komen de luizenpluizers toch nog luizen of neten tegen die thuis niet eerder zijn opgemerkt. Zowel de ouders als de leerkracht krijgen dan een seintje. De ouders moeten het kind z.s.m. gaan behandelen en de leerkracht informeert alle andere ouders over de vondst in de klas (uiteraard anoniem).
Als er luizen in de klas zijn, wordt de controle twee weken later in die klas herhaald. Het kan voorkomen dat er dan toch nog luizen of neten worden gevonden. Het bericht hierover wordt dan weer herhaald, net zo lang totdat de klas luizenvrij is.

Wat doe je er tegen?
Je kunt eigenlijk vrij weinig doen om luizen te voorkomen, behalve je haar millimeteren. Omdat dat ietwat drastisch is voor de meesten van ons, kun je zelf regelmatig het haar van je kind controleren. Vind je een luis? Start de behandeling en geef de vondst altijd door aan de leerkracht.

Hoe kom je ervan af?
Vind je een luis of een heleboel…? Het RIVM geeft veel en uitgebreide informatie. Dit is een kort stappenplan:

1. Ga naar de dichtstbijzijnde drogist en koop een luizenkam (eventueel luizenshampoo)
2. Koop daar dan meteen een grote fles goedkope crèmespoeling (vooral bij lang en/of dik haar aan te raden) om te gebruiken voor het kammen.
3. Kam iedere dag, 14 dagen lang!
4. Informeer de leerkracht zo snel mogelijk. Hij/zij informeert de ouders die op hun beurt weer extra kunnen controleren.

Meedoen?
Lijkt het je leuk en zinvol om mee te doen met de luiscontroles? Meld je dan aan bij Patricia: administratie@2emarnixschool.nl
Qua tijdsinvestering gaat het om een uur – anderhalf uur eens in de zoveel weken op vrijdagochtend. Als je een keer niet kan, sluit je gewoon een volgende keer aan. De oproepjes gaan via een appgroep.