Nieuw rooster: 5 gelijke dagen

Vanaf maandag 2 september gaan we werken met een rooster van 5 gelijke dagen van 8.30 – 14.15 uur. Alle kinderen worden zoals gebruikelijk om 8.30 uur in de groep verwacht.
De deuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen van groep 1/2 komen door de kleuteringang binnen en ouders brengen hen naar het juiste lokaal. De kinderen van groep 3, 4 en 5 komen door de hoofdingang en ouders kunnen hen ook tot de deur van de klas brengen om daar afscheid te nemen. De kinderen van de bovenbouw nemen buiten of beneden afscheid van hun ouder(s) en gaan zelf naar boven naar hun eigen groep. De leerkrachten staan klaar om iedereen te verwelkomen.

Rond 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze waarin ze fruit/groenten eten en wat drinken en even naar buiten gaan.

Voor de lunch spelen de kinderen een half uur buiten onder begeleiding van BSO Oog in Al. Daarna is de lunch in de klas een moment van ontspanning. De leerlingen lunchen met elkaar en er is ook een leerkracht aanwezig. Ieder neemt zijn eigen gezonde lunch mee. Snoep of koek hoort daar niet bij. We eten aan een opgeruimde tafel en wensen elkaar ‘eet smakelijk’. We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Als de lunch niet op gaat, zal deze weer mee terug naar huis gaan en niet weggegooid worden. Zo kun je zien wat je kind gegeten heeft en evt. de lunch op het eetgedrag aanpassen.

Om 14.15 uur is de school uit en komen de kinderen naar buiten, groep 1 t/m 3 onder begeleiding van de leerkracht op het kleuterplein, de andere kinderen komen door de hoofdingang naar buiten. Kinderen die bij de Stampertjes of Schavuiten blijven, komen niet naar buiten en gaan binnendoor naar de BSO.

Op de eerste studiedag hebben we een evaluatiebijeenkomst met het team om ervaringen uit te wisselen en indien nodig aanpassingen te maken. In de klas vragen we ook aan de kinderen hoe zij het nieuwe rooster ervaren. Feedback van ouders is ook welkom, de MR zal hier een rol in spelen.

De lesroosters zijn aangepast en nog meer op elkaar afgestemd, zodat we optimaal gebruik van middelen en ruimtes kunnen maken. De ochtenden vullen we over het algemeen met kernvakken en in de middagen is tijd voor zelfstandig werken en vakken als verkeer, wereldorëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en cultuureducatie (muziek, drama, beeldende vorming).

Op dinsdag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 6 in de ochtend gym en groepen 7 en 8 in de middag. De groepen 1/2 hebben gym op woensdag en een nader in te delen dag.

Het wordt voor ons allemaal uitproberen en evalueren. We hebben er grondig over nagedacht en verwachten dat deze manier van werken nog beter bijdraagt aan onze doelen en visie!

Vakanties, feest- en studiedagen 2019 – 2020

De vakanties, studiedagen en vrije (feest)dagen voor de 2e Marnixschool volgend schooljaar zijn:

 • Studiedag: maandag 30 september 2019
 • Herfstvakantie: zaterdag 19 oktober tot en met zondag 27 oktober 2019
 • Studiedag: vrijdag 6 december 2019
 • Kerstvakantie: zaterdag 21 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020
 • Studiedag: donderdag 6 februari 2019
 • Voorjaarsvakantie: zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart 2020
 • Studiedag- PCOU Kennisdag: maandag 2 maart 2020
 • Goede Vrijdag: vrijdag 10 april 2020
 • Tweede Paasdag: maandag 13 april 2020
 • Studiedag: woensdag 22 april 2020
 • Meivakantie: zaterdag 25 april tot en met dinsdag 5 mei 2020 [inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag]
 • Hemelvaartsdag: donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020
 • Pinkstervakantie: maandag 1 juni tot en met zondag 7 juni 2020
 • Studiedag: dinsdag 23 juni 2o2o
 • Zomervakantie: zaterdag 18 juli tot en met zondag 30 augustus 2020

Vanaf 2 september werken we met een rooster van 5 gelijke dagen: elke dag van 8.30 – 14.15. De leerkrachten hebben overlegd over de nieuwe lesroosters, de andere dagindeling, en het verdelen van de ruimtes en middelen (pc’s en laptops) over de verschillende groepen. De roosters zijn goed ingedeeld en op elkaar afgestemd. Aan het gymrooster is ook de laatste hand gelegd. We kijken uit naar het nieuwe jaar!

Wereldoriëntatie: project Ruimtevaart

Na Pinksteren zijn we gestart met het derde jaarthema. We hebben gekozen voor het thema Ruimtevaart. In onze zoektocht naar een goede werkwijze die aansluit op onze visie proberen we deze periode Faqta; een relatief nieuwe thematische geïntegreerde aanpak voor groep 1 t/m 8. Faqta werkt met een rijke digitale leeromgeving met activerende lessen, waarin zelfstandig en ook samen wordt gewerkt.  Vakoverstijgende vaardigheden als communiceren, samenwerken en leren en werken in een digitale omgeving komen uitgebreid aan bod. Het geeft leerlingen de kans hun talenten te ontdekken en ze te leren zelfstandig onderzoek te doen. Beleving, ontdekken en onderzoekend leren staan centraal.

In alle groepen werken we op passend niveau over ruimtevaart. Op vrijdag 5 juli sluiten we het thema in de hele school af. Ouders zijn welkom om dan een kijkje te komen nemen. De groepsleerkrachten geven hier tegen die tijd meer informatie over.

Op weg naar een Rookvrije Generatie

De Hartstichting, KWF en het Longfonds hebben het initiatief genomen om te komen tot een Rookvrije Generatie. De ambitie is dat ieder kind dat is geboren vanaf 2017 volledig rookvrij en meerookvrij kan opgroeien. Nu is dat helaas nog niet mogelijk, want kinderen worden nog steeds overal geconfronteerd met sigaretten.

De vier basisscholen in Oog in Al werken samen met BSO Oog in Al, Anytime Fitness, Gelato Burano en Gezondheidscentrum Oog in Al aan een Rookvrij Oog in Al. Deze groep ondersteunt de ambitie en neemt het voortouw om met de wijk Oog in Al te investeren in een Rookvrije Generatie. Rookvrije zones, zoals nu steeds vaker ingevoerd in speeltuinen, sportclubs en op scholen, dragen bij aan de kans om nieuwe generaties rookvrij te laten opgroeien. Daarbij vermindert blootstelling aan roken de kans dat kinderen op latere leeftijd in de verleiding komen om te gaan roken.
Het verzoek om een gebied rookvrij te houden past goed in onze wijk waarin bewoners actief betrokken zijn bij elkaar. Een rookverbod is niet de insteek van dit initiatief. Na de zomer kom je in de wijk bordjes tegen met de wens om de schoolpleinen en de stoepen rond onze gebouwen rookvrij te houden. Roept dit project vragen op, neem dan eens een kijkje op www.rookvrijegeneratie.nl voor meer achtergrondinformatie. Ben je als professional, wijkpartner of bewoner enthousiast en wilt je zelf bijdragen aan een Rookvrij Oog in Al? Mail dan naar Stéphanie van Emmerik, projectleider Rookvrij Oog in Al via gezcoordinator@gzcooginal.nl

Fairplayprijs voor de jongens van groep 8

Afgelopen maandag kwamen twee toppers van FC Utrecht in groep 8 een les geven over een gezonde leefstijl. Deze les kregen we, omdat de jongens met schoolvoetbal de fairplayprijs hadden gewonnen! Amoris, speler van het team Onder 19 jaar bij FC Utrecht, kwam samen met Marlou, voormalig voetbalster.

Eerst deden we een quiz over een gezonde leefstijl en vertelde Amoris wat hij allemaal moet doen én laten om op dit niveau (JO19) bij FC Utrecht te kunnen voetballen. Natuurlijk mochten de kinderen ook vragen stellen. Marlou Peeters werd meteen door een aantal meiden herkend als ex-international van de Oranje-Leeuwinnen! Daarna gingen we buiten op het veld even lekker een potje voetballen. Aan het einde kregen alle kinderen een tas met leuke spulletjes en uiteraard werden deze voorzien van een handtekening!

Vernieuwbouw update

In het huisvestingsproject van de 2e Marnixschool, dat bijna twee jaar geleden begon, maken we vorderingen. Het afgelopen jaar is vooronderzoek gedaan naar renovatie of vervangende nieuwbouw van het gebouw op basis van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Utrecht. Renovatie van het gebouw is als meest passende huisvestingsoplossing gekozen.

Het originele schoolgebouw dateert uit begin jaren ’50. In 1953, 1956 en 1974 is de school uitgebreid. Ons gebouw heeft geen monumentale status, maar is wel karakteristiek gezien de historie en plek in de wijk. Als onderdeel van de renovatie zal een deel van het gebouw worden gesloopt ten gunste van een nieuwe compacte en functionele aanbouw.

Het overkoepelende bestuur PCOU Willibrord, waarbij de 2e Marnixschool hoort, maakt afspraken met de gemeente Utrecht over de uitvoering van de renovatie. Het budget zal worden vastgesteld in de voorjaarsnota van de gemeente Utrecht. Daarna kunnen we formeel van start! En van start betekent eerst naar de tekentafel.

Als meer bekend is, organiseren we in het nieuwe schooljaar een informatieavond waarin we dan een stappenplan en een globale planning hopen te kunnen delen. Zover is het nu nog niet, eerst die voorjaarsnota afwachten!

Dansvoorstelling Sjakie en de chocoladefabriek

Onze leerlingen Zyan, Maria, Lara, Bobbie en Özge, Rifka, Roos en Lenna, Iris, Fieke, Ayliz en Amélie, Anne en Argwan, die op dansles zitten bij Dansstudio Amber, zijn binnenkort in het theater te bewonderen! Zij dansen en spelen het verhaal van Sjakie en de Chocoladefabriek.

Een rondleiding door de mysterieuze chocoladefabriek van Willy Wonka? Sjakie wil niks liever! Vijf kinderen, vijf vinders van een gouden ticket, mogen de fabriek in. Eenmaal binnen vallen zij van de ene in de andere verbazing. Lukt het de kinderen om de verboden verleidingen van de chocoladefabriek te weerstaan? Op zondag 16 juni te zien in het Fulcotheater in IJsselstein. Er zijn twee voorstellingen, om 13.30 en 16.00 uur. Hopelijk tot dan!
(https://www.flextickets.nl/event/sjakie-en-de-chocoladefabriek)

Evaluatie incident 18 maart

Op 18  maart werden we opgeschrikt door het verschrikkelijke incident op het 24 Oktoberplein. Via via druppelden berichten binnen en actuut moesten we keuzes maken om de situatie onder controle te houden. Hierbij waren veel partijen betrokken, zowel in de wijk, als op gemeenteniveau via ons schoolbestuur.

Met de betrokken scholen en kinderopvangorganisaties in de wijk hebben we een uitgebreide evaluatie gehouden op initiatief van de wijkagenten. Het was een zinvolle bijeenkomst en het was goed om onder rustiger omstandigheden nader kennis met elkaar te maken. De politie wilde met ons in gesprek over de keuzes die zijn gemaakt (onder meer over het al dan niet laten ophalen van de kinderen). We hebben besproken hoe we elkaar in het vervolg makkelijker kunnen bereiken en op de hoogte kunnen houden. De schoolleiding maakt deel uit van een groeps-app met de wijkpolitie en de andere partijen uit de wijk en de gemeente, zodat we sneller en eenduidiger geïnformeerd kunnen worden, mocht dit in de toekomst nodig zijn bij calamiteiten. De afspraak is gemaakt dat wij de instructies van de wijkagent volgen, ook als die anders is dan de informatie van de politie.

Schaaknieuws – bijna voor de laatste keer…

De laatste weken met de vier schaakmeesters breken aan. Op vrijdag 24 mei waren groep 3 en 8 nog aan de beurt. Deze week is er een keer geen schaakmeester beschikbaar. Op 14 juni zijn de groepen 3, 4 en 5 aan de beurt met daarbij extra aandacht voor de schakers voor het NK 3,4,5 op zaterdag 22 juni!

Op 21 juni is het Juffen- en meestersfeest, misschien dat er dan nog even ruimte is voor de toernooischakers uit groep 3: Steven, Lena, Marthe, Levi en Lucas. Uit groep 4: Lars, Iris, Gijs M, Gijs H, Abdelrahman, Leon en Joris en uit groep 5: Abdulshakur, Flint, Jesper, Simon, Sofia en Willemien. Ze krijgen die vrijdag in ieder geval hun schoolshirt mee!

Op zaterdag 22 juni hebben deze 18 schakers dan hun NK in het Leidsche Rijncollege. Veel ouders gaan die dag en zelfs de avond ervoor hun steentje bijdragen om dit toernooi met onze daarom verkregen wildcard tot een succes te maken. Dat wordt weer een feest om nooit te vergeten!

Op vrijdag 28 juni is het dan de laatste keer schaken voor groep 3, 4 en 6.
Op vrijdag 5 juli is het de laatste keer schaken voor groep 5, 7 en 8.

En zo komt er dan een eind aan vele jaren schaken met Pascal en Paul.. Twee jaren Jan Jaap en dit jaar ook nog met Ruden. Josette werkt aan een schaakvervolg voor de komende jaren, maar dat is nog niet definitief. Hopelijk vóór de zomervakantie meer informatie.

De schaakmeesters, Paul, Pascal, Jan Jaap en Ruden

Plek bij BSO Oog in Al in het nieuwe schooljaar

Voor de ouders en kinderen van de 2e Marnixschool verzorgt Stichting Kinderopvang Oog in Al sinds 1995 de naschoolse, tussenschoolse en voorschoolse opvang.

Onze BSO-groep de Stampertjes & Schavuiten – die gevestigd is in de 2e Marnixschool en geschikt is voor kinderen van groep 1 t/m 5 – breidt met de start van het nieuwe schooljaar 2019-2020 uit met 10 kindplaatsen. Daardoor zijn er nog een aantal BSO plekken beschikbaar per 2-9-2019 (voor met name kleuters):

–      Maandag – 1
–      Dinsdag – 9
–      Woensdag – voldoende plek
–      Donderdag – 13
–      Vrijdag – voldoende plek

Meer informatie of inschrijven?
Wilt u graag een indruk krijgen van onze opvanglocatie(s)? Kom gerust eens bij ons kijken, bezoek onze website www.bso-ooginal.nl of bel ons. Wij informeren u graag verder over onze opvangmogelijkheden. Voor meer informatie over de locatie kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator van de Stampertjes Merel Kuiper-Ribbius op 06-47114819, zij leidt u ook graag rond. Voor meer informatie over de beschikbare plekken of inschrijving, kunt u contact opnemen Annemieke Ooijendijk of Kim Bomius van onze klantenservice DebiCare op 0180-555911.

Wilt u zich inschrijven voor de BSO? Dit kan via onze website https://www.bso-ooginal.nl/inschrijving/.

Wellicht tot binnenkort!
Team BSO Oog in Al