2e Marnixschool gesloten op 30 en 31 januari

In het Marnixnieuws van 8 januari meldden we oproep van de onderwijsbonden voor een tweedaagse staking op 30 en 31 januari a.s. en de kans dat onze school zou sluiten. Het doel van deze staking is aandacht te vragen voor structurele extra investeringen in het onderwijs. De grote schoolbesturen in Utrecht, waaronder PCOU, vinden het belangrijk om steeds weer aandacht te vragen voor de harde noodzaak om de bekostiging van het primair onderwijs te verhogen. Het basisonderwijs moet voldoende bekostiging hebben om, naast een goed salaris, ook goede faciliteiten voor goed onderwijs te kunnen bieden. En dat vinden én ondervinden wij ook.

Om deze reden staakt een groot aantal teamleden van de 2e Marnixschool op 30 en 31 januari aanstaande. De school is die dagen gesloten voor leerlingen. Dit bericht volgt op communicatie vanuit ons bestuur over het gezamenlijke standpunt van de grote besturen in Utrecht. De MR is geinformeerd en heeft aangegeven het stakingsrecht van de leerkrachten te respecteren. We hopen van harte dat jullie zelf of met elkaar de kinderen kunnen opvangen.