Afspraken over filmen en fotograferen door ouders

We zijn blij met de ondersteuning van ouders in de groep, tijdens excursies, bij voorstellingen, sporttoernooien of schoolreisjes. We kunnen ons ook voorstellen dat begeleidende ouders het leuk vinden om foto’s te maken. Dat kan en mag, maar besef dat niet alle ouders het op prijs stellen als deze foto’s gepubliceerd worden. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) maken we daar graag afspraken over.

Wij gaan ervan uit dat ouders terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen ervan op internet. Het maken van foto’s en video’s in de school en bij schoolactiviteiten is alleen toegestaan na toestemming van de leerkracht en/of schoolleiding, waarbij de volgende specifieke afspraken gelden: 

  • Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.  
  • Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media.  
  • Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.  
  • Maak een close-up alleen van je eigen kind. 

Leerkrachten kunnen, overeenkomstig de toestemmingsformulieren, ‘AVG-proof’ foto’s gebruiken om met ouders te delen via de beveiligde app Klasbord. Ouders kunnen eventueel met de leerkracht afstemmen of hun foto’s hiervoor ook gebruikt kunnen worden.