Buurtteammedewerkers Sascha en Robert

De 2e Marnixschool heeft sinds de start van de buurtteams een samenwerkingsverband met Buurtteam West. Aan alle basisscholen en middelbare scholen voor regulier onderwijs in Utrecht zijn gezinswerkers van het buurtteam verbonden. De gezinswerkers zijn er voor ouders en leerlingen. Ze ondersteunen ook leerkrachten in intern begeleiders op school in het vormen van een veilige omgeving waar kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen. Als een leerkracht bijvoorbeeld zorgen heeft, kan het buurtteam adviseren over hoe die zorgen met de leerling en de ouders besproken kunnen worden. Medewerkers van school kunnen het buurtteam ook vragen stellen over bijvoorbeeld opvallend gedrag in de klas.

Weer naar school
De buurtteams vinden het belangrijk dat kinderen zo goed mogelijk op hun toekomst zijn voorbereid door naar school te gaan. Toch komt het voor dat leerlingen vroegtijdig school verlaten of veel verzuimen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. School, de leerplichtambtenaar en het buurtteam werken dan samen om de leerling te helpen weer naar school te gaan.

Wij hebben sinds 1 maart twee nieuwe medewerkers:
Sascha (s.hentenaar@buurtteamsutrecht.nl) heeft afgelopen jaren de Parkschool en de Asch van Wijkschool bijgestaan en komt nu bij ons op school.
Robert (r.huffenreuter@buurtteamsutrecht.nl) is een ervaren hulpverlener die per 1 februari het Buurtteam is komen versterken.
Samen zijn zij aanspreekpunt voor de leerkrachten, kinderen en ouders van de 2e Marnixschool. Volgende week zullen zij zich in de klassen komen voorstellen.