De Grote Rekendag – uit verhouding!

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd en de 2e Marnixschool doet weer mee. Het is een dag voor alle groepen, die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet alleen in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 3 april 2019. Het thema van dit jaar is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen op de Grote Rekendag tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een snackbar. Of deze foto van juf Rosanne met een heel grote baby! Het verkennen van dit soort situaties leidt tot verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte (meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen nog leuker!