De scenario’s voor ‘Wat als…’

Na de scholensluiting in maart zijn we op stel en sprong begonnen met onderwijs op afstand. Voor ons nieuw, voor ouders nieuw, voor de kinderen nieuw. Maar met vereende inspanning is het ons gelukt! Eind juli hebben we een enquête gehouden onder ouders waaruit blijkt dat we dat best heel goed hebben gedaan. Het minst tevreden waren ouders met het aanbod tijdens het onderwijs op afstand, we kregen daarvoor ‘slechts’ een 7,1. De overige cijfers Belangrijkste leerpunten zijn:
– meer eenduidigheid in planning en aanbod
– beter/ander gebruik van digitale middelen, meer aandacht voor sociaal aspect
– meer feedback op gemaakt werk
– meer (duidelijkheid over) differentiatie

Op een aantal punten zijn de reacties erg uiteenlopend, bijvoorbeeld over de balans tussen digitaal en papieren werk. De een wil meer digitaal en de ander juist niet. Daar zullen we een middenweg in blijven vinden, op basis van de stof die we kunnen, moeten en willen aanbieden.

Binnen PCOU hebben alle 30 basisscholen hetzelfde moeten doen en daarom zijn nu ook die krachten gebundeld. We hebben een database van ‘best practices’, en de afdeling ICT en de afdeling Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie hebben een werkgroep van waaruit we bestuursbreed ondersteuning krijgen. We werken daarmee aan verschillende scenario’s en oplossingen. Met enkele ouders heeft Josette daar ook over gesproken. En hierbij ook een oproep: heb je vanuit je eigen werk- of leeromgeving goed tips die we kunnen gebruiken mocht het straks nodig zijn om weer op afstand onderwijs te verzorgen, dan ben je van harte uitgenodigd om die te delen! Mail of bel met Josette of Jacqueline.

Leerling in quarantaine
Intussen hebben we al een paar keer meegemaakt dat een leerling vanwege een besmetting in het huishouden in quarantaine moet. Daarvoor hanteren we voor groep 3 t/m 8:

  • Dag 1: melding over besmetting, leerling blijft thuis, leerkracht maakt programma volgens een vast weektaak-format, en mailt dit einde van de dag naar ouders. In de weektaak staat ook welk werk wanneer en hoe moet worden ingeleverd. Digitaal werk kunnen we ook op afstand volgen, maar papieren werk niet.
  • Dag 2: Leerling werkt digitaal thuis ​aan de weektaak
  • Dag 3: Leerling werkt digitaal thuis aan de weektaak. Aan het eind van de dag worden schriften, boeken, etc. thuis gebracht door de leerkracht of een klasgenoot die in de buurt woont.
  • Dag 4 t/m 10: Leerling werkt thuis aan de weektaak met daarin afwisselend werk op papier en digitaal.
  • Minimaal een keer per week is er telefonisch contact tussen leerkracht en leerling.

Bij vragen of onduidelijkheden kun je de leerkracht altijd mailen. Maar, omdat die nu overdag voor de rest van de klas staat, komt een reactie later op de dag, als de kinderen uit de klas weg zijn.
Voor de kleuters is er ook een weektaak met dagschema waarin opdrachten staan, met de tijd die een kind hier aan kan of moet besteden. Voor kleuters zijn er ook veel opdrachten om samen met een ouder of andere volwassene te doen. Buiten spelen, spelletjes doen, voorlezen: dat hoort er ook allemaal bij.

Leerkracht in quarantaine, en niet ziek
Als een leerkracht in quarantaine moet, maar niet ziek is, verzorgt de leerkracht onderwijs op afstand dat de leerlingen thuis volgen. Ook dit zal gaan aan de hand van een weektaak. Dan kan het wel met contact met de leerkracht, live instructie of met filmpjes, teams bijeenkomsten, etc. Aan het concrete programma hiervoor werken we nog. Tot nu toe zijn alle leerkrachten, met uitzondering van degenen die langdurig afwezig zijn, goed gezond en hebben de coronatesten een negatieve uitslag. Positief voor ons!

Leerkracht in quarantaine, en wel ziek
Voor zieke leerkrachten (covid of niet) zoeken we altijd eerst vervanging. Zowel binnen het eigen team – maar daar is niet veel ruimte – als via de Flexpool van PCOU. Vaak lukt dat! Als het een keer niet zo is, moeten we helaas vragen om de kinderen thuis te houden. Een hele klas verdelen over de andere groepen is geen optie meer. In veel gevallen is de leerkracht dan nog wel in staat om een week- of dagtaak te sturen, zodat de kinderen thuis wel aan het werk kunnen. Gelukkig is dit nog niet voorgekomen. We hopen dat het zo blijft!

School dicht
En wat als de scholen weer helemaal gesloten worden? Dat verwachten we niet en we hopen het zeker niet! Maar ook dan volgt een schoolbreed plan waarin hierboven genoemde elementen terugkomen en waarin we de tips en tops uit de enquête meenemen. We hebben het gezien de omstandigheden best goed gedaan, en gaan het een volgende keer nog beter organiseren.