De school gaat weer open!

De afgelopen drie dagen hebben we weer kunnen wennen aan onderwijs na de meivakantie. Op school hebben we alle voorbereidingen getroffen om maandag de eerste leerlingen weer te kunnen ontvangen. We kijken er naar uit!
In de bijlage schoolbrede informatie en afspraken over de indeling, schooldagen, thuisonderwijs, onderwijsinhoud, hygienemaatregelen en andere dingen die anders zijn dan we gewend zijn of waren.

Voor het onderwijs geldt dat alle kinderen twee dagen fysiek onderwijs krijgen en drie dagen thuisonderwijs zoals ze zijn gewend. Belangrijk verschil met de voorgaande periode is dat de leerkrachten nu dagelijks fysiek lesgeven en daardoor tijdens schooltijden minder goed bereikbaar zijn voor vragen van de ‘thuisleerlingen’. Antwoorden op prangende vragen komen dus pas na 14.30. Kinderen kunnen als ze op school zijn uiteraard ook alle vragen stellen over hun thuiswerk.

Kinderen uit hetzelfde gezin, gaan op dezelfde dagen naar school. In overleg met de BSO’s hebben we dat zoveel mogelijk op de vaste BSO-dagen gepland.

De groepsleerkrachten hebben per groep gecommuniceerd (of doen dat nog) over het programma voor volgende week en de klasspecifieke zaken.