De weg naar een integrale kindbenadering op school en BSO

Op maandag 26 april 2021 tekenden Fawzia Nasrullah, bestuurder van Stichting PCOU Willibrord (als vertegenwoordiging van de 2e Marnixschool) en Annemieke Vermunt, directeur-bestuurder van BSO Oog in Al een intentieverklaring voor intensivering van de samenwerking tussen de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al.

Deze intentieverklaring heeft als doel het komende jaar te verkennen hoe de twee organisaties hun samenwerking kunnen intensiveren en naar elkaar toe kunnen bewegen, om onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning beter op elkaar aan te laten sluiten.

BSO Oog in Al werkt sinds de start in 1995 nauw samen met de scholen in de wijk, waaronder de 2e Marnixschool. Ook landelijk komt er beweging in de sectoren die van oudsher gewend zijn separaat, naast en na elkaar te functioneren. Annemieke Vermunt: “Integratie van opvang en onderwijs komt steeds dichterbij. Opvang en onderwijs worden dan niet meer naast elkaar aangeboden, maar vanuit één pedagogisch visie en geheel. Dat willen wij met de 2e Marnixschool graag bekrachtigen en sterker in ons handelen laten zien.”

Het ondertekenen van de intentieverklaring is de start van een verkenning van de mogelijkheden voor een nauwere samenwerking. Het beoogde resultaat is om voor de zomer van 2022 een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen en per schooljaar 2022-2023 de intensievere samenwerking in de praktijk te brengen.