Gezamenlijke pedagogische visie Onderwijs en Opvang

De gezamenlijke pedagogische visie van de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al voor de kinderen van de 2e Marnixschool is gebaseerd op de overeenkomsten uit beide pedagogische visies.

In onze gezamenlijke pedagogische visie staan de volgende uitgangspunten centraal:

1. We scheppen een vertrouwde omgeving waarin iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn

Als een kind zich veilig en welkom voelt, zal het komen tot spelen, leren en ontwikkelen. We hebben beide de volgende kernwoorden in ons beleid staan: persoonlijk, verbindend, veilig, verantwoordelijk, zelfstandig en autonoom. Je thuis voelen is de basis.

2. We zien en stimuleren ieders talent

We vinden beide talent ontwikkeling en -stimulering belangrijk. Ieder kind heeft zijn/haar eigen unieke talenten. Het is onze taak om deze te zien, te benoemen en te stimuleren, zodat een kind tot optimale ontwikkeling kan komen.

3. We bieden een uitdagende omgeving waarin kinderen zichzelf en de wereld kunnen ontdekken

Met ontdekken bedoelen we dit in de breedste zin van het woord: op alle ontwikkelgebieden van kinderen en vanuit al hun interesses. Kinderen enthousiast maken om zelf op onderzoek te gaan, nieuwsgierig te zijn, zelf te ontdekken.

In een vertrouwde omgeving ontdekken we samen met de kinderen, respecteren we elkaars autonomie, stimuleren we talent en werken we toe naar zelfstandigheid.

In deze samenwerking zien we elkaar als gelijkwaardige partners.

Gezamenlijke huisregels

De gezamenlijke pedagogische visie is uitgewerkt in concrete huisregels. Kinderen, ouders en medewerkers ervaren deze dagelijks in het contact met school en de BSO:

1. We houden rekening met elkaar.

2. Iedereen hoort erbij.

3. We zorgen goed voor onze eigen en elkaars spullen.

4. Zegt iemand stop, dan houden we op.