Hoe tevreden zijn ouders over ons?

In april hebben we alle ouders gevraagd mee te werken aan een kort tevredenheidsonderzoek. Vragen over onder meer het plezier en de beleving van veiligheid van de kinderen, de inhoud van en uitdaging in ons onderwijs, de bekwaamheid van leerkrachten, contact met school en informatievoorziening. De score die ouders konden geven was van 1 (niet tevreden –) tot 4 (zeer tevreden ++).

We zijn blij met de respons en de resultaten! Met een respons van 65% hebben we voldoende antwoorden om de resultaten betrouwbaar te kunnen noemen. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen de vragenlijst in te vullen. We zullen dit onderzoek jaarlijks herhalen.

Het meest tevreden zijn ouders over het gevoel van veiligheid dat de kinderen ervaren (3,68) en het plezier waarmee zij naar school gaan (3,61), gevolgd door het contact met medewerkers van onze school (3,32).

Nèt geen score van 3 (tevreden +) halen we op de mate waarin een kind voldoende wordt uitgedaagd zich maximaal te ontwikkelen (2,97) en de informatie over hoe het gaat met een kind (2,98).

Het totale rapportcijfer dat de respondenten gemiddeld hebben gegeven is een 7,9! Dat is een mooie stijging ten opzichte van de vorige waardering van 7,4 uit 2016.

De resultaten geven reden tot tevredenheid, maar niet tot achterover leunen. We zetten de lijn graag door en gaan aan de slag met de belangrijkste aandachtspunten.

Tot slot, enkele ouders hebben aangegeven op een bepaald onderdeel niet zo tevreden te zijn (score 2) of zelfs helemaal niet (score 1). In het onderzoek was helaas geen mogelijkheid om een toelichting te geven. We zijn wel benieuwd naar de mening en ervaring achter een 2 of 1 score, zodat we daar ook actie op kunnen ondernemen. Als je bij een of meer onderdelen hebt aangegeven niet of helemaal niet tevreden te zijn, willen we graag weten hoe dat komt en wat we zouden kunnen doen om de ervaring te verbeteren. We stellen het op prijs als je dat wilt delen, per mail op directie@2emarnixschool.nl of eventueel per brief. Dat mag natuurlijk ook in geval van 3 en 4 scores!