Hoop voor Albanië

Zoals bekend hebben de kleuterklassen nieuw meubilair gekregen. De meeste kasten zijn herplaatst in andere groepen of op andere PCOU-scholen. En een deel van de oude tafels en stoeltjes is verkocht aan ouders van school, maar ook via Marktplaats aan vintage- of brocante-verzamelaars. Toch hadden we nog heel wat over. Via een collega kwamen we in contact met de Stichting Hoop voor Albanië. Deze stichting heeft als doel het materiële en geestelijke welzijn van het Albanese volk en hun levensomstandigheden te verbeteren. Hoop voor Albanië werkt vanuit een Christelijke levensvisie, maar maakt geen onderscheid tussen ras of geloof. De stichting werkt in Albanië samen met lokale hulpverleners en kerken, die heel goed aan kunnen geven waar hulp hard nodig is. Vaak distribueren zij zelf de materialen weer verder naar die plekken waar de nood het hoogst is.

Onze gebruikte schoolmeubels vinden zo een plekje in Albanese scholen waar kinderen er nog veel plezier van kunnen hebben! Met veel dank aan Annemarie, moeder van Gijs en Loek, voor de coördinatie van dit hele project.