Intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In juni hebben we voor het laatst bericht over onze plannen om de samenwerking tussen BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool te intensiveren ten gunste van kinderen en ouders. We hebben in de tussentijd niet stilgezeten! Eind augustus hebben we bijvoorbeeld samen de aftrap van het nieuwe schooljaar gedaan en elkaar daarbij ook beter leren kennen. De werkgroep pedagogische visie buigt zich over onze beider visies: welke overeenkomsten zijn er? Kunnen we er een gezamenlijk beleid van maken? Welke afspraken maken we daarover?
Een club leerkrachten en pedagogisch medewerkers bekijkt de opties voor een meer samenhangend aanbod. Kunnen we de thema’s in de onderbouw laten terugkomen tijdens de BSO? Of kan de BSO thema’s aandragen die we in de klassen kunnen inzetten? We buigen ons ook over de huisvesting; op de Dantelaan gaan we ruimtes meer in dubbelgebruik inzetten, wat betekent dat voor de inrichting en afstemming?

Organisatorisch kijken we hoe zaken beter kunnen en hoe we ouders nog meer kunnen ontlasten. Een klein voorbeeld hiervan is de ziekmelding: dat hoeft nog maar 1x, bij school. School geeft de ziekmeldingen door aan de BSO-collega’s. En een mooie opbrengst van de samenwerking waar we nu al vruchten van

plukken is de leesondersteuning die medewerkers van de BSO doen met groepjes van onze leerlingen.

Daarbij zijn er BSO-collega’s met een lesbevoegdheid die wij kunnen vragen om in te vallen voor een zieke collega. 
Voor zover we nu kunnen zien en merken is de opbrengst positief en maken we al mooie stappen. Het ziet er naar uit dat het een succesvolle verkenning wordt!