Intensievere samenwerking met BSO Oog in Al

In het vorige Marnixnieuws berichtten we al over de intentieverklaring die is getekend, als start van een verkenning van de mogelijkheden naar een intensievere samenwerking met BSO Oog in Al, gericht op het kind. Deze verkenning houdt in dat wij met elkaar op zoek gaan naar wat ons bindt, waar wij hetzelfde over denken, om vandaaruit te kijken of wij elkaar kunnen versterken ten behoeve van het kind. Niets staat dus vooraf vast. Verschillende werkgroepen gaan onderzoeken of een verdergaande samenwerking mogelijk is. Intussen hebben we met een deel van het team van school én BSO een online kick off gedaan en zijn de werkgroepen gestart. In gecombineerde groepen, met collega’s van zowel school als BSO, werken we onder meer aan:

  • Gezamenlijke huisvesting (incl. schoolplein)
  • Kennismaking/teambuilding 
  • Gezamenlijke pedagogische visie en waarden
  • Inhoudelijk samenhangend aanbod voor groep 1 t/m 4
  • Organisatie en communicatie

Komend schooljaar orienteren we ons op de mogelijkheden en maken we plannen waar we zien dat we kinderen optimalere ontwikkelkansen kunnen bieden en ouders beter kunnen ontlasten. We houden jullie op de hoogte!