Nieuw aanmeldbeleid basisscholen gemeente Utrecht

In het vorige Marnixnieuws schreven we over het nieuwe aanmeldbeleid. Daarin stond dat broertjes en zusjes van huidige leerlingen wel eerder dan hun derde verjaardag aangemeld kunnen worden. Die informatie is intussen herzien. De gemeente en schoolbesturen werken aan een nieuw aanmeldbeleid, waarbij ouders vrije schoolkeuze hebben (dus niet gebonden aan een postcode) en hun kind centraal aanmelden. Ons bestuur is hierbij ook betrokken.

Alle nieuwe leerlingen mogen pas ingeschreven worden in het kwartaal van hun derde verjaardag, dus ook broertjes en zusjes. Er is wel een voorrangsregeling voor deze kinderen. In principe hebben ze daarmee een plaatsingsgarantie, maar de definitieve inschrijving en bevestiging vindt dus plaats rond de derde verjaardag.

We vragen je wel om je kind alvast aan te melden via een belangstellingsregistratie, zodat wij tijdig weten hoeveel broertjes en zusjes we kunnen verwachten. Dan kunnen we ook een goede inschatting maken van het aantal plekken dat over is voor andere leerlingen. Voor meer informatie en vragen over aanmeldingen kun je terecht bij Patricia: administratie@2emarnixschool.nl