Nieuw aanmeldbeleid in Utrecht per 1 oktober 2021

Voor kinderen die na 1 oktober 2021 drie jaar worden, geldt een nieuwe aanmeldprocedure. Ook voor broertjes en zusjes van huidige leerlingen. In het kort de volgende informatie van Gemeente Utrecht:

Ouders melden hun kind aan via een digitaal formulier via de naardebasisschool.utrecht.nl. Dat doen ze in het kwartaal waarin hun kind drie wordt. Ze geven meerdere scholen op, in volgorde van voorkeur.
Alle scholen die deelnemen hanteren dezelfde voorrangsregels:
1. broer/zus krijgen, mits aangemeld in het kwartaal dat ze 3 jaar worden, een plaatsingsgarantie;
2. kinderen met een indicatie voorschoolse educatie die een aan de school verbonden voorschool bezoeken (niet van toepassing voor de 2e Marnixschool);
3. kinderen die op een integraal Utrechts Kindcentrum (IKC) zitten (niet van toepassing op de 2e Marnixschool);
4. kinderen die voorrang krijgen op basis van hun adres in de buurt van de school (behalve bij de stedelijke scholen).

Alle aanmeldingen worden aan het eind van ieder kwartaal in een keer automatisch geplaatst op een beschikbare plek van de hoogst mogelijke voorkeur. Wanneer er geen plek is op de 1e school van voorkeur volgt de volgende voorkeursmogelijkheid. Daarna stopt het centrale proces van aanmelden en start het reguliere proces van toelating en inschrijving per school. Ouders moeten hun plek bevestigen aan de school die is toegewezen. Dat moment geldt als de wettelijke aanmelding, daarna volgt de beoordeling of de school passend onderwijs kan bieden.

Kinderen die vóór 1 oktober 2021 drie jaar zijn geworden kun je nog rechtstreeks op de 2e Marnixschool aanmelden. Dat geldt ook voor kinderen die al op een andere basisschool zitten en de overstap naar de 2e Marnixschool willen maken.