Nieuw rooster: 5 gelijke dagen

Vanaf maandag 2 september gaan we werken met een rooster van 5 gelijke dagen van 8.30 – 14.15 uur. Alle kinderen worden zoals gebruikelijk om 8.30 uur in de groep verwacht.
De deuren gaan om 8.20 uur open. De kinderen van groep 1/2 komen door de kleuteringang binnen en ouders brengen hen naar het juiste lokaal. De kinderen van groep 3, 4 en 5 komen door de hoofdingang en ouders kunnen hen ook tot de deur van de klas brengen om daar afscheid te nemen. De kinderen van de bovenbouw nemen buiten of beneden afscheid van hun ouder(s) en gaan zelf naar boven naar hun eigen groep. De leerkrachten staan klaar om iedereen te verwelkomen.

Rond 10.00 uur hebben de kinderen een korte pauze waarin ze fruit/groenten eten en wat drinken en even naar buiten gaan.

Voor de lunch spelen de kinderen een half uur buiten onder begeleiding van BSO Oog in Al. Daarna is de lunch in de klas een moment van ontspanning. De leerlingen lunchen met elkaar en er is ook een leerkracht aanwezig. Ieder neemt zijn eigen gezonde lunch mee. Snoep of koek hoort daar niet bij. We eten aan een opgeruimde tafel en wensen elkaar ‘eet smakelijk’. We stimuleren kinderen hun lunch op te eten. Als de lunch niet op gaat, zal deze weer mee terug naar huis gaan en niet weggegooid worden. Zo kun je zien wat je kind gegeten heeft en evt. de lunch op het eetgedrag aanpassen.

Om 14.15 uur is de school uit en komen de kinderen naar buiten, groep 1 t/m 3 onder begeleiding van de leerkracht op het kleuterplein, de andere kinderen komen door de hoofdingang naar buiten. Kinderen die bij de Stampertjes of Schavuiten blijven, komen niet naar buiten en gaan binnendoor naar de BSO.

Op de eerste studiedag hebben we een evaluatiebijeenkomst met het team om ervaringen uit te wisselen en indien nodig aanpassingen te maken. In de klas vragen we ook aan de kinderen hoe zij het nieuwe rooster ervaren. Feedback van ouders is ook welkom, de MR zal hier een rol in spelen.

De lesroosters zijn aangepast en nog meer op elkaar afgestemd, zodat we optimaal gebruik van middelen en ruimtes kunnen maken. De ochtenden vullen we over het algemeen met kernvakken en in de middagen is tijd voor zelfstandig werken en vakken als verkeer, wereldorëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) en cultuureducatie (muziek, drama, beeldende vorming).

Op dinsdag en donderdag hebben de groepen 3 t/m 6 in de ochtend gym en groepen 7 en 8 in de middag. De groepen 1/2 hebben gym op woensdag en een nader in te delen dag.

Het wordt voor ons allemaal uitproberen en evalueren. We hebben er grondig over nagedacht en verwachten dat deze manier van werken nog beter bijdraagt aan onze doelen en visie!