Nieuw thema gestart: kou op alle fronten!

Vorige week zijn we schoolbreed gestart met een nieuw thema waar de kinderen drie weken aan werken. Alle groepen werken aan een onderwerp dat met kou te maken heeft. In de onderbouw gaat het over ‘Het is koud’ en alles wat daarmee te maken heeft. De middenbouw doet het project over ‘Vogels in de winter’, groep 6 over ‘Ontdekkingsreizigers’ en de groepen 7 en 8 over ‘De Poolgebieden’. We volgens bij dit thema de werkwijze van 4xWijzer, een van de methodieken voor wereldorientatie die we proberen. Wat hier heel leuk aan is, is dat de leerkrachten zelf vijf onderzoeksvragen inbrengen, en de kinderen zelf ook allemaal vragen bedenken die ze willen beantwoorden over dit thema. Misschien heb je er thuis al over gehoord, of er in de klas iets van gezien. Vraag er anders eens naar, wij merken in de groepen dat de kinderen op deze manier werken erg leuk vinden. Het past ook prima bij onze pijlers, onderzoekend (leren), talent (ontwikkeling), samen (werken) en eigenaarschap.