Nieuwe school app: Parro

Nadat we jarenlang, vooral in de groepen 1 t/m 4, gebruikmaakten van Klasbord, zijn we dit jaar een pilot gestart met een schoolapp: Parro. Deze app geeft ons allen veel voordelen. Zo kunnen wij eenvoudig en veilig communiceren om elkaar op de hoogte te houden over het onderwijs en wat er speelt op school. Parro is onderdeel van Parnassys, ons leerlingvolgsysteem. Alle kinderen en ouders zijn hierdoor automatisch gekoppeld aan de juiste groepen en leerkrachten. Wij zijn begin dit schooljaar de pilot gestart in drie groepen.

We hebben de pilot nu versneld uitgebreid om de app te kunnen gebruiken voor de inschrijving voor de
oudergesprekken, die in de week van 5 oktober plaatsvinden. In verband met de coronamaatregelen is het
niet mogelijk om op papieren lijsten in te schrijven. En, het is ook een stuk efficiënter om dit via een app te doen. Overigens werkt Parro ook op een computer, dus als je geen smartphone hebt, kun je ook inschrijven. Inschrijven kan dus alleen via Parro en niet op papier of via e-mail.

Het is geweldig om te zien dat bijna 90% van de ouders de app al heeft geinstalleerd! De tijdvakken voor de gesprekken lopen dus snel vol. Heb je je nog niet aangemeld, bekijk Parro dan snel. Het is niet ingewikkeld en zo blijf je straks ook goed op de hoogte van het reilen en zeilen van de groep van je kind.