Nieuws van de MR: BTW-vrijstelling op de TSO-kosten

De MR is de laatste maanden aan de slag geweest met de laatste details van de TSO voor het komende schooljaar. En we hebben goed nieuws: door een BTW-vrijstelling hebben wij een lager TSO-tarief bewerkstelligd!

Met het vijf-gelijke-dagenrooster van 8:30 tot 14:15 uur doet ook het dagelijkse halfuur TSO voor alle kinderen zijn intrede. Wij hebben onze schoolleider Josette de afgelopen tijd geadviseerd over de details in de overeenkomst met TSO-aanbieder BSO Oog in Al.

En dat niet alleen. Na grondig uitzoekwerk blijkt dat school met onze nieuwe TSO-constructie geen BTW hoeft te betalen over de TSO. Iets waar wij ons als MR hard voor hebben gemaakt. Dit scheelt alle ouders aanzienlijk in de TSO-kosten!

Tarief: €1,03
Per 1 september is het tarief van de TSO door Josette in overleg met de MR vastgesteld op €1,03 per kind per dag. Met het bedrag worden sec de TSO-kosten doorberekend. School betaalt de TSO-kosten vooruit aan BSO Oog in Al. Debicare zal namens school de TSO-kosten bij de ouders innen. De kosten voor de inzet van Debicare zal school dragen. Een geste die wij als MR zeer waarderen.

Wij willen u er wel op attenderen dat het TSO-tarief dynamisch is. Net zoals velen gewend zijn van de BSO-tarieven, worden deze per kalenderjaar herzien. Dit houdt in dat tariefwijzigingen (welke meestal voortvloeien uit veranderingen in loonkosten (cao), vaste lasten, etc.) elk jaar per 1 januari worden verwacht. Hierover worden wij tijdig bericht en betrokken bij de vaststelling van een eventueel herzien tarief per 1 januari.

Monitoren
De intrede van een ander rooster en een ander TSO-ritme zijn veranderingen die wij goed gaan monitoren. Onder docenten, leerlingen en ouders zullen we komend schooljaar geregeld vragenlijsten doen uitgaan. U hoeft natuurlijk niet op een vragenlijst te wachten. U kunt uw ervaringen en verbeterpunten ook altijd delen met de leerkracht of met de MR door ons aan te schieten of een e-mail te sturen naar mr@2emarnixschool.nl.

Fijne zomervakantie!

Judith Thomassen, Sophie van den Berg, Coen de Hoop en Sophie Vos
MR 2e Marnixschool