Ontwerp nieuwe schoolgebouw

Het ontwerp van het nieuwe gebouw is ook in de laatste fase. Hierboven een afbeelding van het aanzicht vanaf de Dantelaan. Er komt eigenlijk een kopie van het huidige gebouw tegenaan te staan. De gevel van het oude gebouw wordt gesloopt, waardoor er in het midden van het nieuwe gebouw een gang, een hart ontstaat, dat de oud en nieuw verbindt. Op de begane grond komen de kleuterlokalen, met een speel-leerplein in het midden. De ingang voor de kleuters komt ook aan deze kant en is op de afbeelding net zichtbaar achter de heg. Vanaf deze kant gezien achterin komt een multifunctionele ruimte en een speellokaal. Ook de kantoorruimtes komen beneden, in het oude gedeelte.

De hoofdingang komt aan de Racinelaan. Daar komt binnen in het gebouw ook een nieuwe trap en op de eerste verdieping  komen dan de lokalen voor de groepen 3 tot en met 8. Ook boven komt in het midden een groot leerplein, voor midden- en bovenbouw.
Het hek, de heg en de bomen blijven allemaal staan, dat is niet goed zichtbaar in deze ‘artist impressions’. Met het ontwerp van het schoolplein gaan we ook starten. We willen graag een groener plein ontwikkelen voor de kinderen. Dit doen we samen met ouders, kinderen, de BSO en omwonenden.