Op weg naar een Rookvrije Generatie

De Hartstichting, KWF en het Longfonds hebben het initiatief genomen om te komen tot een Rookvrije Generatie. De ambitie is dat ieder kind dat is geboren vanaf 2017 volledig rookvrij en meerookvrij kan opgroeien. Nu is dat helaas nog niet mogelijk, want kinderen worden nog steeds overal geconfronteerd met sigaretten.

De vier basisscholen in Oog in Al werken samen met BSO Oog in Al, Anytime Fitness, Gelato Burano en Gezondheidscentrum Oog in Al aan een Rookvrij Oog in Al. Deze groep ondersteunt de ambitie en neemt het voortouw om met de wijk Oog in Al te investeren in een Rookvrije Generatie. Rookvrije zones, zoals nu steeds vaker ingevoerd in speeltuinen, sportclubs en op scholen, dragen bij aan de kans om nieuwe generaties rookvrij te laten opgroeien. Daarbij vermindert blootstelling aan roken de kans dat kinderen op latere leeftijd in de verleiding komen om te gaan roken.
Het verzoek om een gebied rookvrij te houden past goed in onze wijk waarin bewoners actief betrokken zijn bij elkaar. Een rookverbod is niet de insteek van dit initiatief. Na de zomer kom je in de wijk bordjes tegen met de wens om de schoolpleinen en de stoepen rond onze gebouwen rookvrij te houden. Roept dit project vragen op, neem dan eens een kijkje op www.rookvrijegeneratie.nl voor meer achtergrondinformatie. Ben je als professional, wijkpartner of bewoner enthousiast en wilt je zelf bijdragen aan een Rookvrij Oog in Al? Mail dan naar Stéphanie van Emmerik, projectleider Rookvrij Oog in Al via gezcoordinator@gzcooginal.nl