Op weg naar een prachtig nieuw schoolplein!

Zoals wellicht bekend zetten we ons met een aantal ouders in om, samen met het team, een geweldig mooi en uitdagend speelplein voor onze kinderen te realiseren. Wij hebben o.a. meegedacht in de planontwikkeling, organiseren activiteiten om geld op te halen en ondersteunen daar waar nodig in het (ver)bouw traject.

Pleinontwerp
Met de architect van het schoolplein, Renet Korthals Altes van Space for Play hebben we het door haar ontworpen plein doorgesproken. De tekeningen en impressies heb je in het laatste verbouwnieuws en op de veilingavond kunnen zien! Over het ontwerp zijn wij allemaal zeer enthousiast, werkelijk over elke geplaatste tegel, stukje groen of toestel, is nagedacht. Voor een groot deel van de geïnventariseerde wensen van zowel kinderen, docenten als ouders is plaats op het nieuwe plein. Er was extra creativiteit nodig met beschikbaar gestelde budget. De hovenier is intussen gestart start met de aanleg. Het plein zal niet helemaal af zijn voor de verhuizing, maar wel voor een heel groot deel. 

Acties

  1. Vlak voor de zomer hebben de kinderen zich al tot het uiterste ingespannen tijdens de sponsorloop, met een prachtig resultaat: bijna 9.000 euro is er opgehaald! Hiermee kunnen we een houtsnipper speelveld aanleggen, met stammen, takken en grote stenen om lekker te kunnen struinen. Ook besteden we de opbrengst aan het vergroten van de zandbak, het plaatsen van sier/speelpalen (om bijvoorbeeld boompje te verwisselen). En we gebruiken een deel van het geld voor nieuwe valondergrond bij de speeltoestellen. 
  2. Een actie die misschien niet altijd voldoende aandacht krijgt maar nog loopt tot aan de dag dat we weer terug verhuizen naar onze nieuwe school is de FLESSENACTIE. Inmiddels hebben we een paar honderd piek opgehaald en roep ik iedereen op de lege statiegeld Pet flessen met de kinderen mee naar school te geven. Dan kan ook dit potje beetje bij beetje gevuld worden en een mooi bedrag opleveren. Bijvoorbeeld voor het herplaatsen van de tafeltennistafel.
  3. Op 14 oktober vond de 2e Marnix veiling plaats, een behoorlijke organisatie waar een deel van ons heel druk mee is geweest. Er waren mooie kavels waarop kan worden geboden en het is was ook een leuke gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Toen kon dat nog 😉 De opbrengst van de veiligitems was maar liefst € 3.780,00! We hebben nog doorgerekend en met de verkoop van de door ouders gesponsorde hapjes en drankjes is het totaal uitgekomen op € 4.004,51! Deze opbrengst wordt geheel besteed aan groen: bijna 11 nieuwe bomen kunnen we hiervan betalen.
  4. En laten we niet vergeten dat Annemarie (moeder Gijs en Loek) al een hele tijd bezig is met het verkopen van items die van de zolder van de Dantelaan kwamen en daar ook al dik over de 2000 euro zit! Daar gaan we ‘huttenbouwvlonders’ voor aanleggen en de rest leggen we bij het groen, voor de beplanting.

Een snelle rekensom leert dat ouders en leerlingen samen nu al meer dan € 15.000,00 hebben ingezameld voor het plein, fantastisch!

De komende tijd rondom de verhuizing, inrichting van de school en aanleg van het schoolplein zullen er allerlei werkzaamheden/taakjes ontstaan. En na de verhuizing heeft het plein bijvoorbeeld veel onderhoud nodig. Hierbij kun je als ouder het team van de 2e Marnixschool helpen en ontzien, zodat zij straks met de kinderen een fijne start hebben in het nieuwe gebouw. Als jij denkt hier iets aan te kunnen bijdragen omdat je handig bent, het niet erg vindt om naar de stort te rijden, of niet precies weet wat je zou kunnen betekenen maar wel graag wat wil doen, meld je dan aub aan bij Josette en laat weten wat je wil doen en hoeveel tijd je hebt om je in te zetten. Alle hulp is welkom!

Namens de pleincommissie, Jelmer van der Linden