Er zijn voldoende aanmeldingen voor de Klankbordgroep Huisvesting

Zoals bekend gaat de 2e Marnixschool verbouwen en nieuwbouwen. Volgens concept planning is dit het laatste schooljaar dat we in ons huidige gebouw aan de Dantelaan huizen. In de zomervakantie verhuizen we naar een tijdelijke huisvesting die de gemeente ons toewijst. Gedurende het schooljaar 2020/2021 wordt een deel van het huidige gebouw grondig gerenoveerd. Een ander deel wordt gesloopt, én er wordt nieuw gebouwd. Als het allemaal voorspoedig en volgens planning verloopt, kunnen we in september 2021 in een prachtig nieuw gebouw starten!

Klankbordgroep ouders
De komende periode wordt dus een intensieve als het om huisvesting gaat. We willen ouders daar ook graag bij betrekken en daarom in het voorjaar starten met een klankbordgroep. We vinden het belangrijk om, naast team en leerlingen, ook de mening en ideeën van ouders te horen.  Ouders die deelnemen worden betrokken bij het huisvestingstraject en op bepaalde momenten gevraagd om mee te denken of hun mening te geven. De klankbordgroep kan advies geven. De groep heeft geen beslissingsbevoegdheid; die ligt bij de stuurgroep die bestaat uit de schoolleiding, hoofd huisvesting van het schoolbestuur en projectleiders van bestuur en gemeente. Er is plek voor ongeveer vijf ouders. Intussen hebben we meer dan voldoende aanmeldingen, dank daarvoor.