Protocol volledige opening per 8 juni

Op 28 mei kwam het protocol met richtlijnen voor volledige opening van de basisscholen vanuit de PO Raad beschikbaar. Veel richtlijnen die wij nu al volgen blijven gehandhaafd. We hebben voor 11 mei gelukkig al de nodige voorbereidingen getroffen, met verschillende ingangen van plein en school, looproutes en hygienemaatregelen. De aanpassingen die we op basis van het vernieuwde protocol doen, zijn vanmorgen besproken met de MR.

Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 juni 2020 de volgende regels van toepassing op de scholen in het basisonderwijs:

  1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
  5. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  6. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
  7. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.

Het belangrijkste verschil is dat we nu niet met halve maar met hele klassen werken. Ook stagiairs en externe begeleiders komen weer in school. Het zal dus drukker worden in en om school, en dat vraagt nog meer om discipline.

We hebben de afgelopen weken gezien dat we ons met elkaar aan de afspraken kunnen houden: ‘kiss en ride’, verschillende tijden, meer ingangen, afstand houden en de rust bewaren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we dat vanaf 8 juni, nu met hele klassen, kunnen voortzetten!