Routes naar de Maetsuykerstraat 1A

Na de zomervakantie gaan we naar de tijdelijke schoollocatie. Velen zullen op de fiets komen; voor sommigen is het te lopen. Kom liever niet met de auto want daar is weinig ruimte voor in de smalle eenrichtingsstraten. De verkeerscommissie heeft de veiligheid van fietsroutes bekeken en [hieronder/link] een kaart opgesteld met een aantal tips en aandachtspunten.Het idee om klaarovers in te zetten is na overleg met de wijkagent verlaten i.v.m. opleiding, risico’s en aansprakelijkheid. Op zijn advies helpen we jullie als ouders bij het inschatten wat je kind aan kan door te wijzen op mogelijkheden en moeilijke situaties. Stippel routes uit, oefen ze samen met je kind, heen is misschien een andere route beter dan terug. Gevaarlijke situaties kun je melden via verkeer@2emarnixschool.nl