Samenwerkingsovereenkomst opvang (BSO Oog in Al) en onderwijs (2e Marnixschool)

Op 7 juni 2022 tekenden Fawzia Nasrullah, voorzitter College van Bestuur Stichting PCOU Willibrord (als vertegenwoordiging van de 2e Marnixschool) en Annemieke Vermunt, directeur-bestuurder van BSO Oog in Al, de samenwerkingsovereenkomst tussen de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al, in het bijzijn van Josette Groenewegen en Clarine Corstens (RvT BSO Oog in Al).

Deze overeenkomst heeft als doel de samenwerking tussen beide organisaties te intensiveren om onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning beter op elkaar aan te laten sluiten. Hiermee willen de 2e Marnixschool en BSO Oog in Al kinderen meer optimale ontwikkelkansen bieden.

Annemieke Vermunt en Fawzia Nasrullah

Fawzia Nasrullah: “Wie met kinderen werkt, werkt aan de toekomst van de samenleving. Opvang, zorg, welzijn en onderwijs zijn basisbehoeften waarmee we goede toekomstmogelijkheden voor onze kinderen kunnen creëren. Investeren in deze basisbehoeften is daarom essentieel.”

BSO Oog in Al en de 2e Marnixschool werken ruim 15 jaar nauw samen voor tussen- en buitenschoolse opvang. Annemieke Vermunt: “Integratie van opvang en onderwijs komt steeds dichterbij. Opvang en onderwijs bieden wij nu vanuit één pedagogische visie aan. Dat willen wij met de 2e Marnixschool graag bekrachtigen en sterker in ons gezamenlijk handelen laten zien.”

Josette Groenewegen, directeur 2e Marnixschool: “We zien nu in de praktijk al prachtige voorbeelden van onze intensievere samenwerking. De teams maken gebruik van elkaars aanvullende expertise. We kunnen daarnaast ouders beter ondersteunen in de combinatie van arbeid en zorg. We hebben de overtuiging daar samen sterker in te zijn dan afzonderlijk.”

De gezamenlijke pedagogische visie is uitgewerkt in vier concrete huisregels. Deze vind je terug op posters op diverse plekken in de school. Het doel is dat kinderen, ouders en medewerkers van school en de BSO deze dagelijks ervaren in het contact met elkaar.