Schoolontwikkeling op studiedagen en bijeenkomsten

Zo’n vijf dagen per schooljaar hebben we met alle teamleden samen om te werken aan schoolontwikkeling. Dat is niet veel. Daarom hebben we dit jaar maandelijks na schooltijd een bijeenkomst over een onderwijsinhoudelijk onderwerp, met de collega’s die op de bewuste dag werken.
Op de laatste studiedag hebben we de ochtend besteed aan kernkwaliteiten. Wie heeft welke kwaliteiten, wie is waar goed in, hoe kan iemand daar in doorslaan en hoe ga je daar mee om? We hebben elkaar voor veel complimenten gegeven en kwaliteiten gewaardeerd. Na de lunch zijn we verder gegaan met de doorgaande lijn van groep 1 t/m 8, in relatie tot de vier onderwijspijlers: samen, talentontwikkeling, eigenaarschap en onderzoekend leren. Dat is deze periode een van de aandachtspunten, om de doorgaande lijn in onze school meer zichtbaar te maken, zowel op het gebied van onderwijsinhoud als in de manier van werken.

En vorige week hadden we een interessante middag over digitale geletterdheid. We gingen in vier korte workshops aan de slag met programmeren, computational thinking, computervaardigheden en mediawijsheid, onder begeleiding van de werkgroep van onze scholengroep, waar juf Jacqueline in deelneemt.

Op deze momenten raken we met elkaar weer enorm geinspireerd om de inhoud en kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren!