Studiemiddag Onderwijskwaliteit

Op 11 februari hadden wij met het hele team een studiemiddag. We hebben die gebruikt voor een kort teamoverleg, onder meer over het nieuwe plein en welke afspraken en verdeling we maken over het spelen.

Daarna zijn we verder gegaan met de onderwijskwaliteit, als onderdeel van onze Schoolklimaatovereenkomst die we vorige keer deelden. Die gaat niet alleen over professioneel samenwerken met elkaar en met ouders, ook over een zichtbare doorgaande lijn in de school. > Lees verder Zo’n middag lijkt misschien niet veel, maar er zijn zó weinig momenten dat we met het hele team op school zijn, dat het voor ons enorm waardevol is om met elkaar te praten over en te werken aan schoolontwikkeling. Zeker in deze bijzondere en bijzonder drukke tijd van bouwproject, huisvesting en corona, met alle maatregelen en aanpassingen van dien. Dat heeft meer impact op ons dan we hadden verwacht en heeft ook invloed op de schoolontwikkeling. Nu we in het nieuwe gebouw zitten, konden we ook met de nieuwe lokalen, leerpleinen en andere ruimtes in ons hoofd en met wat eravring aan het werk. Zulke gezamenlijke momenten zijn zeer waardevol! We hebben dit jaar nog twee studiedagen, op 14 april en op 7 juni.