Tevredenheid met onderwijs op afstand

Na de eerste weken huisonderwijs hebben we jullie gevraagd naar je ervaringen tot dat moment. Dank aan iedereen die de moeite heeft genomen om de korte vragenlijst in te vullen! Over het algemeen zijn ouders tevreden over het onderwijs zoals we dat op dit moment geven. Het is verre van ideaal, maar het beste onder deze omstandigheden, is de conclusie.

De balans tussen papier en digitaal werk vindt 89% goed. 7% vindt teveel digitaal en 4% teveel papier. 74% is tevreden met het aantal online contactmomenten, 21% vindt het te weinig en 5% weer teveel.

Gemiddeld geven jullie een 7,4 voor de organisatie van het onderwijs op afstand, variërend van een 6 tot een 9. Sommige ouders geven aan een lager cijfer te geven ‘hoewel jullie het super doen, maar het voor ons thuis echt te zwaar is’. En dat kunnen we ons heel goed voorstellen! Eén van de vragen over mogelijke openstelling per 25 januari is intussen achterhaald, maar uit de 79% die dat prima zou vinden maken we op dat jullie, net als wij, de school liever vandaag dan morgen weer open zien. Het moet uiteraard wel veilig en verantwoord kunnen. We wachten de persconferentie aanstaande dinsdag weer af.. Weet dat wij jullie inzet enorm waarderen! Deze lockdown is voor niemand prettig, maar met elkaar komen we er doorheen.

Bereikbaarheid leerkrachten
De bereikbaarheid van leerkrachten in deze periode wordt door 92% als goed beoordeeld. Wel lezen we bij sommige groepen de vraag om 1-op-1 momenten. Omdat we zoveel online les geven (dagstart, dictees, instructiegroepjes) is dat lastig te plannen. En niet elk kind heeft er behoefte aan. Maar: de leerkrachten zijn op hun werkdagen altijd bereikbaar via Teams! Dus als een kind dat graag wil, is het eenvoudig te regelen om de leerkracht apart te spreken. Om vragen te stellen of gewoon om even te kletsen, dat mag ook! Lukt het niet, benader de leerkracht dan zodat die zelf contact kan maken.