Van de oudercommissie

Na weken van thuisonderwijs lijkt het nieuwe normaal ook goed te werken op de 2e Marnixschool. Er zijn veel activiteiten geschrapt, met als gevolg dat ook de oudercommissie veel aan de kant heeft gestaan. Rond Pasen hebben we ervoor gezorgd dat alle leerkrachten een kleine, energierijke verrassing kregen. Met dank namens alle ouders voor de manier waarop zij onze kinderen hebben begeleid in bizarre tijden.

Daarna zijn verschillende afspraken afgezegd, bestellingen en reserveringen geannuleerd. Er komt immers geen zomerfeest en ook de geplande schoolreizen, excursies en de avondvierdaagse zijn niet doorgegaan.

Het kamp voor groep 8 krijgt een alternatieve vorm en er wordt hard gewerkt aan de musical (met misschien toch nog een kleine rol voor de leden van de OC). Rest de oudercommissie nog om voor het eind van het schooljaar mee te zoeken naar een andere schoolfotograaf, die straks in het najaar de kinderen mag vastleggen op de gevoelige plaat.

Tot slot, alvast een oproep:

De OC heeft een vacature. Aangezien Maxim de school gaat verlaten, is Raymond ook niet meer beschikbaar voor de oudercommissie. Kom jij het nieuwe schooljaar de OC versterken? Vind je het leuk om mee te denken over evenementen op school en te helpen bij de uitvoering ervan? Meld je aan via oc@2emarnixschool.nl