Verder op onderzoek uit met Blink Wereld

We gaan dit jaar verder met ons onderzoek naar een goede werkwijze voor wereldorientatie. Deze periode werken we met de lesmethodes van Blink Wereld voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek. Deze geintegreerde, thematische lessen gaan uit van een activerende didactiek waarbij de kinderen zelf gaan ontdekken en onderzoeken. Ze vergroten actief hun kennis van de wereld. En dat heeft direct positieve invloed op hun vaardigheid in lezen, taal en rekenen. De geïntegreerde thema’s sluiten aan bij hoe kinderen naar de wereld kijken en zorgen er tegelijkertijd voor dat de belangrijkste aspecten van de wereld aan bod komen. Bijvoorbeeld klimaatverandering, verschillende culturen of de verdeling van eten. Binnen een thema werken de kinderen aan een eindopdracht, zoals het bedenken van een restaurant waarin je gerechten uit de hele wereld tegenkomt. Je kunt deze opdrachten klein of groot uitvoeren. Bijvoorbeeld door het restaurant alleen op papier te bedenken, of door het restaurant ook daadwerkelijk op te zetten. Het ene thema heeft meer aspecten van aardrijkskunde en geschiedenis in zich, het andere thema is bijvoorbeeld meer natuur en aardrijkskunde.

Onderzoekend en ontdekkend werken is best een omschakeling. Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat de (jonge) kinderen zelf een goede onderzoeksvraag formuleren en ook echt iets leren? En hoe begeleiden we dit eigen onderzoek van de leerlingen? In de proeftuin kunnen we het allemaal proberen en ervaren. We zijn groepsoverstijgend aan de slag gegaan (groepen 1/2, groepen 3-4, groepen 5-6 en groepen 7-8), allen met thema’s die met de wereld en wereldreizen te maken hebben. Dat sloot ook weer mooi aan bij het thema van de Kinderboekenweek ‘Reis mee!’. In de lessen werken de kinderen met digibordlessen, op laptops en in werkboeken: een mooie combinatie.

We hopen voor het einde van het jaar een definitieve keuze te maken voor de werkwijze en methode die het beste bij onze leerlingpopulatie past.