Verkeersnieuws

Zoals je vast gezien hebt, zijn rondom school zijn putten geplaatst voor ondergrondse restafvalcontainers. De verkeerscommissie heeft zich hier ook mee bezig gehouden. In de inspraakronde van Het Nieuwe Inzamelen hebben we aangegeven dat deze containers niet rond aanvang of uitgaan van school geleegd moeten worden. De gemeente heeft toegezegd een routeringssysteem te gebruiken dat dit mogelijk maakt.

Nieuwe fietsroutes
Vanaf september gaan we naar de nieuwe locatie aan de Maetsuykerstraat. Dat betekent voor iedereen een nieuwe route naar school. We gaan in kaart brengen of bij die routers veiligheidsknelpunten spelen. Binnenkort gaan leden van de verkeerscommissie verschillende routes fietsen. Heb je nu al aandachtspunten en ideeën? Die zijn welkom op verkeer@2emarnixschool.nl.