Veilig naar de Maetsuykerstraat

Na de eerste weken fietsen van Oog in Al naar Lombok, blijkt de situatie bij de Oudenrijnbrug (overgang Laan van Nieuw Guinea naar Kanaalstraat) onoverzichtelijk te zijn. Vooraf is het zebrapad als tip meegegeven, maar in de ochtenddrukte is het juist een knelpunt. De situatie is een paar keer bekeken en besproken met de wijkagent, en vorige week ook besproken in de MR.
De wijkagent heeft de situatie besproken met de verkeersspecialist politie Utrecht-Stad. In oktober staat het nu op de agenda van het overleg met de wegbeheerder Utrecht West van de gemeente. Om te beginnen komen wij voor de ochtend tot andere adviezen dan in het vorige Marnixnieuws

  • Kies ’s ochtends een route die niet via brug en zebrapad loopt: vanuit Lombok-West en de Schepenbuurt bijvoorbeeld via Vleutenseweg en Bilitonkade (zie kaartje).
  • Kom je via de brug, sla iets verderop linksaf naar school (zie kaartje: via de Soendastraat);
  • Wellicht ten overvloede: laat als fietser voetgangers op het zebrapad voor (als sommigen wel en anderen niet stoppen, ontstaat chaos).
  • Wil je het zebrapad gebruiken om met fiets over te steken, stap dan eerst aan de rechterkant af.

Daarnaast zijn verdergaande maatregelen besproken met de wijkagent en in het MR. Deze hebben meer voeten in aarde. Verkeersbrigadiers worden ontraden door de politie, zouden veel organisatie van ouders vragen en het is nog de vraag hoe hiermee precies welk probleem verminderd kan worden. Aanpassen van schooltijden kan de piek spreiden ten opzichte van basisschool De Brug maar heeft impact op alle gezinnen, het personeel, de lessen en afspraken met VSO, BSO, e.d. Met bovenstaande adviezen kunnen we direct beginnen dus laten we dat in elk geval doen. Wij houden de situatie in de gaten.

De verkeerscommissie