Vernieuwbouw update

In het huisvestingsproject van de 2e Marnixschool, dat bijna twee jaar geleden begon, maken we vorderingen. Het afgelopen jaar is vooronderzoek gedaan naar renovatie of vervangende nieuwbouw van het gebouw op basis van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV) van de gemeente Utrecht. Renovatie van het gebouw is als meest passende huisvestingsoplossing gekozen.

Het originele schoolgebouw dateert uit begin jaren ’50. In 1953, 1956 en 1974 is de school uitgebreid. Ons gebouw heeft geen monumentale status, maar is wel karakteristiek gezien de historie en plek in de wijk. Als onderdeel van de renovatie zal een deel van het gebouw worden gesloopt ten gunste van een nieuwe compacte en functionele aanbouw.

Het overkoepelende bestuur PCOU Willibrord, waarbij de 2e Marnixschool hoort, maakt afspraken met de gemeente Utrecht over de uitvoering van de renovatie. Het budget zal worden vastgesteld in de voorjaarsnota van de gemeente Utrecht. Daarna kunnen we formeel van start! En van start betekent eerst naar de tekentafel.

Als meer bekend is, organiseren we in het nieuwe schooljaar een informatieavond waarin we dan een stappenplan en een globale planning hopen te kunnen delen. Zover is het nu nog niet, eerst die voorjaarsnota afwachten!