Vrijwillige ouderbijdrage wordt goed besteed

Jaarlijks sturen we in het najaar facturen voor de vrijwillige ouderbijdrage. De oudercommisse (OC) beheert deze rekening. Elk jaar maken ze een begroting voor het te verwachten bedrag. Gelukkig is het de afgelopen jaren op onze school zo geweest dat bijna alle ouders de bijdrage voldoen. We hopen dat dit zo blijft!

De ouderbijrdrage wordt goed besteed. Aan de schoolreis bijvoorbeeld, en het Sinterklaasfeest, de kersviering en Pasen. Ook een bijdrage voor het kamp en eindfeest van groep 8 worden uit de ouderbijdragen betaald. En natuurlijk het Zomerfeest, de OC organiseert dit jaarlijkse schoolfeest grotendeels en draagt financieel bij.

We zien overal dat de kosten voor levensonderhoud en vaste lasten steeds hoger worden. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de schoolreizen. Met name het vervoer is flink duurder geworden. De ouderbijdrage is al jaren 55 euro per kind. Ook dit jaar houden we dat bedrag aan. Maar, willen we de activiteiten blijven doen, dan moeten we kijken welke bijdrage daar voor nodig is.

Binnenkort krijg je via een nieuw systeem van ons een digitale factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage, die je direct online kunt voldoen. We bieden dit jaar twee nieuwe mogelijkheden:
– betalen in termijnen
– een extra donatie voor ouders die dat kunnen en willen doen
Alle binnenkomende gelden worden door de oudercommissie besteed aan uitgaven voor de leerlingen

Hartelijk dank voor je bijdrage!