Wereldoriëntatie, maar dan anders

We gaan het komende halfjaar twee mogelijke nieuwe wereldoriëntatiemethodes uitproberen tijdens de geplande thema’s in februari en juni. Veel nieuwe werkwijzen zijn thematisch opgebouwd en bieden veel ruimte voor de pijlers uit onze visie: eigenaarschap, samen, onderzoekend en talent. De studiemiddag voor het team stond afgelopen woensdag compleet in het teken van ‘VierKeerWijzer’. Deze werkwijze richt zich in groep 1 t/m 4 op het vakgebied natuur en in 5 t/m 8 op geschiedenis, aardrijkskunde, techniek- en natuuronderwijs. VierKeerWijzer gaat uit van vier stappen:
V van Vragen: samen met de kinderen bespreken we waar zij aan het eind van het project een antwoord op willen hebben. Vooraf worden de (kern)doelen bepaald.
I van Ik en Inbreng van het kind: wat weet een kind al en wat wil het nog te weten komen?
E van Ervaren en Experimenteren: de kinderen werken aan de hand van opdrachtkaarten. De kaarten passen bij hun eigen intelligentie/talent (doe, kijk, ik, natuur, muziek, getal, samen en taal).
R van Resultaat en Reflectie: Kinderen presenteren hun opbrengsten en de doelen worden getoetst.

Schoolbreed werken we aan hetzelfde thema ‘Kou’ en in de groepen werken we met deelthema’s:

Groep 1/2: Het is koud
Groep 3/4: Vogels in de winter
Groep 5/6: Ontdekkingsreizigers
Groep 7/8: Poolgebieden

Heb je misschien meer kennis over één van deze thema’s en wilt je hier over komen vertellen in de themaperiode? Heb je materialen thuis liggen die wij mogen lenen, of kosteloze materialen die we kunnen gebruiken? Wij houden ons van harte aanbevolen! Laat dit even weten bij de betreffende groepsleerkracht(en).