Wereldoriëntatie: project Ruimtevaart

Na Pinksteren zijn we gestart met het derde jaarthema. We hebben gekozen voor het thema Ruimtevaart. In onze zoektocht naar een goede werkwijze die aansluit op onze visie proberen we deze periode Faqta; een relatief nieuwe thematische geïntegreerde aanpak voor groep 1 t/m 8. Faqta werkt met een rijke digitale leeromgeving met activerende lessen, waarin zelfstandig en ook samen wordt gewerkt.  Vakoverstijgende vaardigheden als communiceren, samenwerken en leren en werken in een digitale omgeving komen uitgebreid aan bod. Het geeft leerlingen de kans hun talenten te ontdekken en ze te leren zelfstandig onderzoek te doen. Beleving, ontdekken en onderzoekend leren staan centraal.

In alle groepen werken we op passend niveau over ruimtevaart. Op vrijdag 5 juli sluiten we het thema in de hele school af. Ouders zijn welkom om dan een kijkje te komen nemen. De groepsleerkrachten geven hier tegen die tijd meer informatie over.