Wij zijn de MR!

Een nieuw schooljaar, betekent ook weer de aftrap van een nieuw MR seizoen. Afgelopen maanden zijn wij alweer samen gekomen, om de plannen voor 2020-2021 te maken. Maar ook om huidige onderwerpen te bespreken. En zeker met de COVID crisis, onze verbouwing en tijdelijke verhuizing, hebben wij meer dan voldoende onderwerpen te bespreken. Kortom, dit gaat een uitdagend jaar worden voor ons allemaal.

Als MR hebben wij ondertussen een goede weg gevonden en ook hierin is een ‘nieuw normaal’ ontstaan. Naast de COVID restricties, hebben er ook veel verandering plaatsgevonden binnen de MR. Want er zijn leden af- en toegetreden. Zo is Jelmer namens de ouders toegetreden en meester Bruno namens de leerkrachten. Op de foto, stellen wij ons – op gepaste afstand 🙂 graag nogmaals aan jullie voor. Overigens: zolang juf Sophie nog ziek is, neemt juf Judith (die eigenlijk al was afgetreden) de honneurs in de PMR waar, heel fijn!

Een nieuw schooljaar, betekent ook nieuwe speerpunten voor de MR, om ons dit jaar op te richten. In het bijzonder zullen wij ons richten op de volgende onderwerpen:

1. Het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
2. De organisatie van de buitenschoolse opvang.
3. De verbouwing van de school en in het bijzonder de pleinen.
4. De communicatie van de school naar de ouders.
5. De positionering van de 2e Marnixschool in de markt, met als uitgangspunten:

  • Het behalen van de benodigde leerlingen(groei).
  • Interessante werkgever voor bestaande en aankomende leerkrachten.

Dit jaar zullen wij jullie informeren over onder andere deze onderwerpen, zodat jullie als achterban goed geïnformeerd blijven. Heb je ondertussen vragen, stel deze gerust via mr@2emarnixschool.nl, of schiet ons aan bij het hek van de school.

Tot snel!
Juf Sophie, meester Bruno, Jelmer (Roos en Sofie) en Wouter (Kees en Stef)
en juf Judith