Aanpassing TSO-tarieven aan nieuwe CAO Kinderopvang

Bij de start van het vijf-gelijke-dagenrooster zijn ook de TSO-tarieven aangepast. We hebben destijds gemeld dat de tarieven gelijke tred zouden houden met de CAO Kinderopvang, die geldt voor BSO Oog in Al en ingaat op 1 januari. Per die datum zullen we onze tarieven dan ook moeten aanpassen.

Helaas hebben de onderhandelingen eind 2019 nog niet tot een akkoord geleid: er is nog geen overeenstemming over de nieuwe CAO. Deze maand zijn twee dagen gepland voor vervolggesprekken. Naar verwachting zal in het voorjaar een nieuwe CAO afgesloten worden, die dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 geldt. Wij zullen de TSO medewerkers dan ook met terugwerkende kracht een nieuw, hoger, salaris moeten betalen.
Om te voorkomen dat we ouders met terugwerkende kracht meer moeten laten betalen, hebben we in overleg met de MR besloten om – zoals afgesproken – de tarieven aan te passen per 1 januari 2020. Dat betekent dat we een voorschot nemen op de onderhandelingen en een onderbouwde inschatting doen naar de uitkomsten.

De verwachting is dat de lonen met 3-4% zullen stijgen. Wij hebben daarom in ons TSO-tarief een stijging van ongeveer 4% doorgevoerd, afgerond op 5 cent. Het dagtarief komt daarmee op € 1,08 (was 1,03). Per week wordt het tarief € 5,40. De TSO-kosten worden in 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd. Het oude termijnbedrag was € 19,06 en het nieuwe wordt € 19,98 per januari 2020.

Mocht na de afronding van de CAO-onderhandelingen blijken dat de stijging minder hoog of onverhoopt hoger is dan verwacht, dan verrekenen we het verschil in het tarief per januari 2021. De MR zal dit proces monitoren.

N.B. We begrijpen dat Debicare intussen ouders al heeft bericht over dit nieuwe tarief. Dat is niet de juiste volgorde en dat hebben we blijkbaar niet goed afgesproken. Onze excuses hiervoor.