Evaluatie incident 18 maart

Op 18  maart werden we opgeschrikt door het verschrikkelijke incident op het 24 Oktoberplein. Via via druppelden berichten binnen en actuut moesten we keuzes maken om de situatie onder controle te houden. Hierbij waren veel partijen betrokken, zowel in de wijk, als op gemeenteniveau via ons schoolbestuur.

Met de betrokken scholen en kinderopvangorganisaties in de wijk hebben we een uitgebreide evaluatie gehouden op initiatief van de wijkagenten. Het was een zinvolle bijeenkomst en het was goed om onder rustiger omstandigheden nader kennis met elkaar te maken. De politie wilde met ons in gesprek over de keuzes die zijn gemaakt (onder meer over het al dan niet laten ophalen van de kinderen). We hebben besproken hoe we elkaar in het vervolg makkelijker kunnen bereiken en op de hoogte kunnen houden. De schoolleiding maakt deel uit van een groeps-app met de wijkpolitie en de andere partijen uit de wijk en de gemeente, zodat we sneller en eenduidiger geïnformeerd kunnen worden, mocht dit in de toekomst nodig zijn bij calamiteiten. De afspraak is gemaakt dat wij de instructies van de wijkagent volgen, ook als die anders is dan de informatie van de politie.