Op weg naar een nieuw gebouw

Eind 2017 zijn we gestart met onze weg naar een nieuw schoolgebouw. Er is nog niet veel meer over te vertellen, wel kunnen we een kleine update geven. Met het team hebben we een Programma van Eisen opgesteld, er is een inpassingsstudie gedaan (wat kan er nog met/in het huidige gebouw?), de technische staat van het gebouw is onderzocht en er zijn kostenramingen gemaakt. Er is nog geen besluit over nieuwbouw of renovatie. De kostenramingen van de verschillende opties zijn intussen wel bij de gemeente. Als we meer weten over de ‘vernieuwbouw’, lees je dat in Marnixnieuws.