Oudertevredenheid en -communicatie

In maart zijn alle ouders gevraagd om de jaarlijkse enquête over oudertevredenheid in te vullen. Daar zijn helaas niet voldoende reacties op gekomen voor een betrouwbaar resultaat. We zijn in overleg met Scholen op de Kaart, waar de vragenlijst onderdeel van is, of we de responstijd mogen verlengen, want vinden de mening van ouders zeker belangrijk. En de onderwijsinspectie ook 😉

Als we kijken naar het onderwerp school/oudercommunicatie gaat veel communicatie via de app Parro. Dat lijkt goed te werken voor korte dagelijkse/wekelijkse berichten. Daarnaast maken de leerkrachten maandelijks een groepsnieuws, waarin het vooral gaat over onderwijsinhoudelijke zaken: waar werken we aan in de klas en wat staat er op het programma, belangrijke data en bijeenkomsten. En we hebben dit Marnixnieuws.

Wij hebben het idee dat, hoewel uit het tevredenheidsonderzoek vorig jaar bleek hoe belangrijk communicatie is (en zeker was in coronatijd), de nieuwsberichten niet altijd even goed worden gelezen. Klopt dat? Is de behoefte wellicht veranderd? We merken dat ouders vaak, ondanks onze communicatie, toch niet goed op de hoogte zijn van bijvoorbeeld uitjes of zaken die leerkrachten vragen voor in de klas via het groepsnieuws En als een oproep voor een enquête in Marnixnieuws 12 reacties oplevert, geeft dat ook te denken. Wil je hierop reageren, of meedenken over de manier van communicatie tussen school en ouders, dan hoor ik dat heel graag!