Resultaten tevredenheidsenquête TSO

Zoals eerder vermeld, heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad de afgelopen weken de tevredenheid van de tussenschoolse opvang (TSO) gemeten bij zowel ouders/verzorgers als bij de kinderen. Dit onderzoek doen we om het jaar. Onderstaand de belangrijkste resultaten.

Resultaten TSO Enquête 2018
In het algemeen zijn we zeer tevreden met de TSO. De kinderen geven de TSO dit keer zelfs een 8,0 en de ouders/verzorgers een mooie 7,5. Hieronder de gemiddelde scores in de afgelopen jaren:

De tevredenheid is door de jaren heen stabiel hoog waarbij de hoge score van de kinderen dit jaar extra opvalt. Hierbij moet wel gezegd worden dat in alle jaren het aantal deelnemers (dit jaar: ouders/verzorgers 45 respondenten en kinderen 20 respondenten) ‘officieel’ te laag is om conclusies te trekken namens alle ouders/verzorgers en kinderen.

Een diepere analyse van de resultaten leert dat kinderen liever buitenspelen dan binnen, dat kinderen zich over het algemeen veilig voelen tijdens de TSO, dat ze wel af en toe te maken krijgen met ruzie en dat ze het soms te druk vinden. De ouders/verzorgers vinden het fijn voor de kinderen dat zij bij de TSO dezelfde ‘juffen en meesters’ zien als bij de BSO. Ze vinden ook dat er meer gecommuniceerd mag worden over de TSO en dat de kosten aan de hoge kant zijn. Meerdere ouders geven aan het jammer te vinden dat het eten en drinken niet altijd op is. Wat dit laatste betreft geven sommige kinderen overigens aan het jammer te vinden dat ze moeten eten en drinken tijdens de TSO, spelen is veel leuker! ;-).
Voor ouders/verzorgers is het plezier van de kinderen tijdens de TSO verreweg het allerbelangrijkst. Maar liefst 36 van de 45 ouders geven dit aspect als meest belangrijk aan.

De resultaten zijn inmiddels gedeeld met BSO Oog in Al. Ook zij zijn wederom blij met deze resultaten en de indicatie dat hun werk zo goed wordt ontvangen! Tegelijk gaan ze graag aan de slag met bovengenoemde aandachtspunten.

Alle deelnemers: nogmaals dank voor het invullen van de enquête. Zo weten we waar we staan, wat goed gaat en wat nog verbeterd kan worden. De 2e Marnixschool in ontwikkeling!

Sophie Vos en Coen de Hoop
Oudergeleding MR