Update instemmingsverzoek onderwijstijden

De afgelopen maanden hebben we ons als MR sterk gemaakt voor een verbeterd, bondig voorstel voor de wijziging van de onderwijstijden per schooljaar 2019-2020. De laatste puntjes worden op dit moment op de i gezet. Binnenkort zult u het voorstel van de directie ontvangen.

Dialoog
Aan het begin van het schooljaar heeft de directie de MR uitgenodigd om samen op te trekken in het voorstel tot wijziging van de onderwijstijden. De geuite wensen van ouders, team en directie hebben we als startpunt genomen. In een open, constructieve dialoog hebben we gesproken over de visie van school, het best passende rooster, de invulling en kosten van de TSO, alsook het implementatieplan en de vorm van het voorstel.

TSO
Wij als MR zijn tevreden over zowel het proces als het voorlopige voorstel. Op onze aandachtspunten hebben we verbeterslagen gemaakt. Het puntje op de i moet komen van de TSO. Hiervoor hebben wij samen met de directie gesprekken gevoerd met meerdere TSO-aanbieders en mogelijkheden voor een gunstiger tarief verkend. Ons doel: kwalitatief goede, professionele begeleiding bij het buitenspelen tegen lagere kosten dan nu worden berekend. Dit sluit aan bij de wens van ouders zoals naar voren is gekomen in de peiling van vorig jaar.

Zodra de kosten voor de TSO helder zijn, ontvangt u het nieuwe voorstel voor wijziging van onderwijstijden van de directie. Ons streven is dat voor de voorjaarsvakantie (eind februari) het lesrooster en de invulling van de TSO voor volgend schooljaar duidelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

De MR,
Sophie van den Berg, Judith Thomassen, Coen de Hoop en Sophie Vos
Bereik ons via mr@2emarnixschool.nl of spreek een van ons aan!